Ny teknologi gør bilskrot til en ressource

2018-02-22

bilskrot_CompQual80.jpg

Biler, der skal skrottes, forårsager hvert år mellem 7 til 8 millioner tons af affald i den europæiske union. Ifølge EU-direktivet ‘ELV’ skal 95% af en bil kunne genvindes og energiudnyttes. Virksomheden Stena Recycling øger igennem et nyt anlæg genvindingsgraden af biler og producerer en ny type brændsel, som bl.a. kan bruges af energitunge virksomheder.

Når udtjente biler og andet metalholdigt affald fra industrier og kommuner shreddes (neddeles) med henblik på materialegenvinding, skabes der en mængde restaffald i form af gummi, tekstiler, plast, træ og metaller. Disse restprodukter kaldet SLF (Shredder Light Fractions) kan behandles termisk og indgår i energiproduktionen, men hovedparten ender i et affaldsdeponi. “Ser vi f.eks. på skrotning af biler, er det blevet en noget større udfordring at genvinde disse grundet de flere typer af kompositmaterialer, som er en del af biler i dag,” fortæller Jiri Hyks fra Danish Waste Solutions, som er en rådgivende virksomhed inden for affald og ressourcer.

Løsning lever op til EU-direktiv

Stena Recycling, som indsamler og omdanner restmaterialer til råvarer, har udviklet en løsning, som gør, at deres shredder- virksomhed lever op til ELV-direktivet og de større krav til genvinding af biler. Virksomheden har med deres SLF-anlæg i Grenå konkret udviklet en neddeling og separeringsproces, hvor jern, metaller og plast materialegenvindes igennem magneter, rysteborde, vindsigter og eddy current maskiner. Restmaterialet bliver til et kvalitetssikret, energirigt brændsel, der hedder ProFuel.

“Vi har sammensat kendte tekniske systemer på en unik måde, så vi kan frasortere stort set alt af værdi i SLF’en. Det, der er tilbage, er en god brændsel, som kan anvendes af energitunge virksomheder eller til produktion af fjernvarme og el. Vi arbejder pt med test hos både kraftværker, nationalt og internationalt og hos industrier med behov for energitungt brændsel,” fortæller Kasper Skou Madsen, projektchef hos Stena Recycling.

Genvindingsproces bidrager til virksomheders fokus på at være klimaneutrale

HeidelbergCement Miljö, som leverer alternativ brændsel og råmaterialer til betonindustrien, er en af Stena Recyclings kunder, som anvender ProFuel som led i deres energifokus. HeidelbergCement Northern Europe, som HeidelbergCement Miljö er en del af, har til vision, at deres betonprodukter inden 2030 skal være klimaneutrale i deres livscyklus.

“Beton er et essentielt konstruktionsmateriale. Vores strategi for at nå visionen om klimaneutrale betonprodukter bygger på seks grundsten: Beskyttelse af klimaet, effektivisering af ressourcer, promovering og håndtering af biodiversitet, bæredygtig konstruktion, sundhed og sikkerhed samt reduktion af miljøpåvirkninger. Vores samarbejde med Stena Recycling er et af initiativerne, som hjælper os med at efterleve strategien,” fortæller Anders Jansson, Alternative Fuels Manager hos HeidelbergCement Miljö.

“Vi bruger ProFuel som en erstatning for ubehandlede fossile brændstoffer, der bruges som brændsel i vores cementovn. Vi stiller høje krav til brændslet, herunder skal varmeværdien være lige, indholdet af fugtigheden skal være lav, ligesom der skal være kontrol med andre kemiske parametre såsom klorin, metaller og hårde metaller. Stena Recycling overholder disse parametre med deres løsning,” fortæller Anders Jansson og uddyber: “Jeg har opfattelsen af, at Stena Recycling forsøger at genanvende så meget som muligt. I samarbejde reducerer vi dermed bl.a. CO2-udslip, idet vi erstatter fossile brændstoffer med et affaldsmateriale.”

HeidelbergCement Miljö er langt fra den eneste virksomhed, som har fokus på at bidrage til klimaet: “Der findes ikke mange industrier i Danmark, der ikke har den cirkulære økonomi med i deres overvejelser. Stena Recycling kan nu sikre endnu bedre udnyttelse af den ca. ¾ million tons indsamlede jern og metaller, der hvert år behandles – og tilmed levere ProFuel som alternativ til fossilt brændsel,” fortæller Kasper Skou Madsen.

Del denne side