Stena Recycling og den svenske industrikoncern ABB har indledt et samarbejde, der skal sikre genvinding af udtjente elmotorer i Sverige.

2020-01-13

Rundt om i de nordiske industrivirksomheder holder motorer dagligt arbejdspladser og samfundshjulene i gang. Men mange elmotorer er af ældre dato og samtidig er adskillige elmotorer ikke korrekt dimensionerede. Dermed er de langt fra så energieffektive som nye elmotorer, og det koster dyrt på CO2 regnskabet. Det medfører store energitab. Kan materialet fra elmotorerne genvindes er der ekstra store miljøgevinster at hente. Et nyt samarbejde i Sverige sætter turbo på industriens grønne omstillingsevne – bl.a. gennem bedre ressourceoptimering.

Svarer til 900 vindmøller

Men hvor meget belaster det at have udtjente og ikke-korrekt-dimensionerede elmotorer kørende på fabrikker? I Sverige har man regnet på tallene: Store dele af den svenske industri er i dag kendetegnet ved gamle lavspændingsmotorer, som hverken er energieffektive endsige korrekt dimensionerede.

Udskiftede man samtlige forældede elmotorer i Sverige med mere energivenlige og kuldioxidneutrale elmotorer, er der udsigt til at opnå en energibesparelse svarende til elproduktionen fra 900 vindmøller. Det viser tal fra Stena Recycling i Sverige. Dermed er der indlysende klimamæssige fordele ved en fremrykket indfasning af nye elmotorer.

Men der er yderligere klimafordele at hente hvis man tænker genvinding ind i regnestykket. For ikke alene er det vigtigt med mere energivenlige elmotorer. Det er samtidig afgørende at de hidtidige genvindes. Også her er der store CO2 gevinster at hente. De gamle elmotorer består nemlig af store mængder genanvendelige værdifulde materialer. Kan de materialer indgå i fremtidige produkter og løsninger vil det batte endnu mere i en bæredygtighedssammenhæng.

Det er baggrunden for et samarbejde mellem to af Sveriges største virksomheder ABB og Stena Recycling, der netop er indgået for at udnytte jordens ressourcer mere optimalt.

Konkrete cirkulære initiativer

Det nye samarbejde om genvinding af elmotorer finder sted i Sverige og har til formål at sikre at omfattende mængder metaller fra de udtjente elmotorer fremadrettet genvindes og indgår i nye produkter og løsninger. Det estimeres at genanvendelsen af aluminium, kobber og jern fra de udtjente elmotorer vil resultere i en energibesparelse på mellem 75 og 95 procent ved at materialerne fra elmotorerne kan bruges igen.

Partnerskabet mellem ABB og Stena Recycling udspringer af det svenske Circular Initiative, som siden foråret 2019 har været afsæt for konkrete løsninger til cirkulære materialestrømme i den svenske fremstillingsindustri.

ABB_CompQual80.jpg

Samarbejdet mellem ABB og Stena Recycling, der er blandt initiativtagerne til Circular Initiative eksemplificerer at flere og flere virksomheder ønsker at bidrage til en bedre ressourceudnyttelse og nedbringelse af den globale CO2-udledning.

For at gøre flere industrivirksomheder i stand til at gå over til bæredygtig produktion, har vi ansvar for at hjælpe til at frigive grøn elektrisk kapacitet. Vores mål er at hjælpe branchen med at spare energi ved at levere energieffektive motorer, samtidig med at vi indgår et partnerskab, der sikrer, at materialerne i de gamle motorer genanvende, siger Ulf Hellström, forretningsområdechef for ABB Motion Sverige.

For at opnå så rent råmateriale som muligt recirkulerer vi de udtjente motorer på en bæredygtig måde. Det sker i et lukket genvindingsloop, så kvalitetsniveauet sikres og så metallerne derefter kan indgå i nye produkter. Samtidig arbejder vi på så stor en del af de genanvendte metaller sælges lokalt for at reducere miljøpåvirkningen yderligere, siger Fredrik Pettersson, administrerende direktør for Stena Recycling i Sverige.

FAKTA CIRKULÆRT INITIATIV

Circular Initiative er en samarbejdsplatform, hvor beslutningstagere fra den svenske industri mødes for at diskutere konkrete ambitiøse initiativer der fremmer den cirkulære økonomi i Sverige. Circular Initiative lanceredes i foråret 2019.

Initiativtager er Stena Recycling og ABB, mens Combitech, Electrolux og Stora Enso har været partnere siden starten.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jimmi Olsen
Marketingchef

Stena Recycling A/S
Mbt. 4191 5160
Email: Jimmi.Olsen@stenarecycling.com

Del denne side