OMFANGET AF BILBATTERIER EKSPLODERER

2021-11-08

Bilbatterier Louise D Andersen_CompQual80.png

Stena Recycling etablerer nu nyt center i Farum, der skal sikre genanvendelse at batterier fra fremtidens grønne danske bilpark

I fjor var der 8.327 tons blyholdige udtjente bilbatterier i Danmark, der viger pladsen i bilmotoren for en yngre model eller skal ud i forbindelse med at bilen skal skrottes.


Når de udtjente bilbatterier er fjernet fra køretøjet, er det ikke mindst af miljømæssige årsager vigtigt at de håndteres forsvarligt og helt efter foreskrifterne. Den kemiske sammensætning af et bilbatteri betyder nemlig, at det kan lække. Tilsvarende risikerer den nyere batterigeneration li-ion at gå i brand ved forkert håndtering. Skal man undgå at personer kommer til skade er det vigtigt at alle trin i genanvendelsesprocessen sker forsvarligt.


I Danmark har Stena Recyling i løbet af det seneste årti opbygget en stærk ekspertise inden for forsvarlig og sikker håndtering af alle typer af udtjente batterier. Den ekspertise omfatter også bilbatterier.


Sikkerhed først - bilbatterier udgør miljø- og sundhedsfare


Når det er vigtigt at indsamle og genanvende brugt bilbatterier, skyldes det at de rummer en række værdifulde men samtidigt farlige syrer og metaller: heriblandt eksempelvis bly, der udgør en risiko for såvel miljøet som personer, hvis ikke de blyholdige batterier behandles forsvarligt og indsamles korrekt.


Ikke alene er det vigtigt af personsikkerhedsmæssige årsager at der er ekspertise og erfaring i alle trin af indsamlingsfasen, så risikoen for skader undgås. Samtidig er det også vigtigt at værdifulde materialer fra bilbatterier anvendes så de atter kan indgå i nye produkter og løsninger.


Og i Danmark bliver materialer fra bilbatterier genanvendt. Gennem et tæt og fintmasket samarbejde med bl.a. producenter, bilforhandlere og skrotophuggere sikrer Stena Recycling at alle modtagne batterier sendes til behandling. For konventionelle blåsyre bilbatterier genvindes 82% af den indsamlede mængder herhjemme.


https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Statistik/Batterier-BAT/Behandlede-maengder


Kraftig stigning i omfanget af bilbatterier


Et bilbatteri er ikke ”bare” et bilbatteri. Nye bilbatterier kommer på markedet, og flere med langt længere levetid og større genanvendelsespotentiale end de hidtidige. Samtidig er der en væsentlig tendens i form af bredt funderede krav om accelereret grøn omstilling.


Transportområdet er en af de store ”syndere” inden for CO2-udledningen, og derfor er der overalt på kloden fokus på at biler bliver mere energivenlige og i stedet for benzin og diesel kører på grøn strøm. Det gælder også herhjemme. Men hvad sker der med det stigende omfang af batterier fra elbiler, når de engang skal udskiftes?  • I takt med at bilparken brændstofmæssigt konverteres om fra fossilt til grøn el vokser omfanget af Ii-ion-batterier. Der sker samtidig meget inden for batteriudvikling. Prognoser vidner om at vi bl.a. på EU-plan ser ind i en eksplosiv udvikling af bilbatterier, der kan genanvendes, siger Louise Drue Andersen, batteriekspert hos Stena Recycling.


Ovenstående tal kan genfindes i tabelform på EU Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc114616_li-ion_batteries_two-pager_final.pdf


Udviklingen i omfanget af end-of-life bilbatterier vil derfor antageligt vokse markant i de kommende år. For at styrke kapaciteten på feltet indvier Stena Recycling i begyndelsen af 2022 et nyt landsdækkende battericenter i filialen i Farum, hvilket er en del af Stena Recycling koncernens samlede investering på 200 mio. d.kr. i batterier.


I Farum skal en investering på 6 mio. d.kr. geare det nye center til at sikre genanvendelse af de bilbatterier, som vi i stigende grad kommer til at se flere og flere af. https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=33095

Del denne side