Samarbejde mellem Carlsberg og Stena Recycling sikrer 98% genanvendelse af udtjente køleskabe

2020-02-05

Stena-Recycling-Carlsberg-1280x400_CompQual80.jpg

Miljø- og klimagevinster ved forsvarlig miljøhåndtering

Køleskabe består af mange materialer bl.a. aluminium, elektronik, CFC-gasser, plastik, glas, gummi og skum. Med tiden bliver køleskabene mindre energieffektive og bør erstattes af mere energieffektive modeller.  

Bæredygtighed er en del af Carlsbergs strategi, og Carlsberg vil med bæredygtighedsprogrammet Together Towards ZERO bl.a. eliminere CO2 udledninger fra sine bryggerier samt reducere CO2 fodaftrykket i hele værdkæde med 30% i 2030. Derved bidrager Carlsberg til Paris-aftalens ambitiøse mål om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 gr.

Realisering af høje klimaambitioner kræver partnerskab med kapacitet, teknologi og kompetencer for at sikre, at køleskabene håndteres ressourcemæssigt. Derfor samarbejder Carlsberg bl.a. med Stena Recycling, som med transparens dokumenterer miljørigtig bortskaffelse og sporbarhed i genanvendelsesprocessen.

- Vi går ned i mindste detalje for at nå vores 2022-mål om 100% vedvarende energi og 50% COreduktion på vores bryggerier og ambitionen om af reducere CO2 fodaftrykket i hele værdkæden med 30% inden 2030. Der er - ikke mindst energi- og klimamæssigt - god fornuft i at skifte de hidtidige køleskabe ud med nye, mere driftssikre og miljøvenlige køleskabe, og nu har vi sammen med Stena Recycling en god plan for, hvad der skal ske med de gamle, ineffektive og nedslidte køleskabe, der forsvinder fra supermarkeder og barer, siger Thomas Hansen, Warehouse Manager, Carlsberg A/S.

 

Høj sporbarhed sikrer høj kvalitet – forudsætning for genanvendelse

Med 80 års erfaring, +350 danske ansatte, med 19 afdelinger i Danmark og et stærkt internationalt netværk har Stena Recycling årtiers erfaringer inden for bæredygtig håndtering af alle typer materiale. Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed, og siden Carlsberg har Stena Recycling sikret en miljøforsvarlig håndtering af bryggeriets udtjente køleskabe.

Partnerskabet mellem Carlsberg og Stena Recycling indebærer, at samtlige udfasede danske Carlsberg køleskabe årligt afhentes, neddeles og sorteres i mange forskellige fraktioner. Stena Recycling sikrer, at gennemsnitligt 98% af materialet fra hvert eneste udtjente køleskab genvindes og efterfølgende indgår i en bred vifte af nye produkter (se faktaboks for materialemæssig genanvendelse). 

Stena Recycling har investeret over 1 mia. sek. i et omfattende teknologicenter i Halmstad, Sydsverige, hvor det sikres, at f.eks. plastaffald 96% af plastaffaldet fra køleskabene genvindes.

Kombinationen af Stena Recyclings omfattende teknologiinvesteringer, innovative tilgang og årtiers materialeekspertise sikrer, at materiale i dag indgår i lukkede kredsløb. Dermed bevares kvaliteten, som er forudsætningen for en stor genanvendelsesgrad.

- Der er styr på alle dokumenter hos Stena Recycling, som er auditeret efter gældende ISO-standarder på området. Samlet set oplever vi at sporbarheden er i top. Det giver os sikkerhed for at vores udtjente køleskabe kommer tilbage i loopet og at vi dermed bidrager til en mere bæredygtig udvikling også på det felt, siger Thomas Hansen, Warehouse Manager, Carlsberg A/S.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Marketingchef Jimmi Olsen, Stena Recycling A/S
Mbt. 4191 5160
Email: Jimmi.olsen@stenarecycling.com

Del denne side