Sparring er afgørende for at metalindustrien øger grøn omstilling

2021-03-05

Nordmark_Maskin_CompQual80.jpg

For +5 år siden blev FNs verdensmål vedtaget, og i dag er det en integreret del af mange produktionsvirksomheders strategi. Men selv om klima- og miljøspørgsmål i stigende grad er kommet på erhvervslivets dagsorden, er det langt fra alle virksomheder som har omsat bæredygtige intentioner til praksis i hverdagen.

En 2020-rapport fra Global Compact dokumenterede således at blot hver 8. danske virksomhed har konkrete klimamålsætninger https://globalcompact.dk/wp-content/uploads/2020/04/Danske-virksomheders-klimaindsats.pdf


Rapporten bekræfter at mange danske fremstillingsvirksomheder ønsker at gøre mere på bæredygtighedsområdet. Det vidner om hvilket potentiale, der er for at få omstillingen op i gear og rapportens konklusioner understreger at der er brug for konkret sparring i dagligdagen til at få omsat grønne intentioner til tydelige resultater, siger Jesper Hansen, Kommerciel Direktør hos Stena Recycling.


Stena Recycling er Nordens største genanvendelsesvirksomhed. I 80 år har Stena Recycling håndteret alle typer spild og materialer for virksomheder: plast, metal, farligt affald, elektronik m.m. bliver genanvendt via Stena Recyclings anlæg og partnere i ind- og udland.


Jesper Hansen fremhæver at Stena Recycling oplever at bæredygtighed bliver en adgangsbillet i en værdikæde med større og større sporbarhed og dokumentationskrav. Kan man ikke vise, hvordan man i praksis arbejder med bæredygtighedsmål, risikerer man at tabe kampen om markedsandele.


Bæredygtighed: Et konkurrenceparameter


Det stigende konkurrenceaspekt er årsagen til at Stena Recyclings materialespecialister ofte sparrer med fremstillingsvirksomheder - ikke mindst på metalområdet - om hvordan man bedst muligt reducerer CO2 udslippet gennem øget genanvendelse. Jesper Hansen fremhæver flere eksempler på danske metalvirksomheder, som Stena Recycling hjælper med at opnå bedre ressourceudnyttelse: Køleskabe fra Carlsberg, Danfoss og Formkon er eksempler på ressourcepartnerskaber inden for metalområdet.


Vi oplever stigende henvendelser ikke mindst fra metalvirksomheder, som ønsker rådgivning og sparring til at få den grønne omstilling op i gear. Det kan være lige fra den indledende design for recycling-fase, over bedre sortering, øget genanvendelse og om minimering af spild, siger Jesper Hansen.


En af de metalvirksomheder, som Stena Recycling har et langvarigt samarbejde med, er den danske metalvirksomhed Nordmark A/S, Frederikshavn.


Med 120 ansatte fordelt på hhv. tre danske fabrikker og en fabrik i Tyskland, har Nordmark siden 2002 været en markant aktør på den metalindustrielle scene. Den nordjyske virksomhed er specialist og totalleverandør af større CNC-bearbejdede metalemner op til 120 tons til bl.a. den europæiske vindmølleindustri. Samarbejdet mellem Nordmark A/S og Stena Recycling sikrer nu årligt 100% genanvendelse af 6.500 tons jernspåner. Jernspånerne indsamles, omsmeltes og indgår i nye produkter.


For yderligere oplysninger:


Læs om samarbejdet mellem Nordmark og Stena Recycling: https://www.stenarecycling.dk/baredygtig-genvinding/kundehistorier/nordmark/


Kontaktperson: Jesper Hansen, Kommerciel Direktør, Stena Recycling A/S, Tlf.: 6119 4080

Del denne side