Sådan får vi stålet til at cirkulere

2017-11-09

Slik får vi stålet til å sirkulere | Stena Recycling

Hvad sker der egentlig med metalspåner, slibespåner og andre restprodukter, der kommer fra produktionen af rullelejer hos SKF i Göteborg? Hvordan håndterer vi ressourcer, så de kan leve videre i nye produkter? Vi ser nærmere på, hvordan samarbejde gør det muligt at cirkulere værdifulde råvarer mellem virksomhederne SKF, Stena Recycling og Ovako.

SKF blev grundlagt i 1907 og er i dag verdens førende kuglelejeproducent. Stena har arbejdet sammen med SKF i flere årtier og har håndteret restprodukter fra produktionen. Stena Recycling genvinder i dag 3.000 ton metal og 3.000 ton olie og emulsioner fra SKF om året, materialer der med den rette behandling kan blive til nye råvarer igen.

- Det kræver flere partnere at slutte cirklen for stål. Kuglelejeproducenten SKF i den ene ende og smelteværket Ovako i den anden. Stena Recycling ligger i midten og tilføjer vigtige værdier for både SKF og Ovako, fortæller Jens Björkman, jernchef hos Stena Metal International (SMI).

Fra producent til smelteværk og tilbage igen

Ovako i Hofors fremstiller komponentstål til kunder i kugleleje-, transport- og produktionsindustrien. Restprodukterne fra SKF bortskaffes, sorteres, oparbejdes og kvalitetssikres af Stena Recycling for derefter at blive leveret som proceskritisk råvare til Ovako. Derefter bliver stålet igen til nye stålkomponenter, som går tilbage til SKF – stålets cyklus er sluttet.

- Det faktum, at vi leverer til Ovako, der ligger midt i Sverige, minimerer transporten og garanterer, at der er råmaterialer tilgængelige i Sverige. Det reducerer behovet for import, fortæller Jens.

Restprodukter bliver til nye råmaterialer

Restprodukter fra produktionen er affald, indtil der findes en køber. Det er her, Stena Metal International kommer ind i billedet. Denne virksomhed sender bearbejdede genvundne materialer ud på det globale marked for lidt efter lidt at blive til nye produkter. Kunderne er stål- og metalværker i hele verden. Salget er et vigtigt led i genvindingskæden.

- Vi garanterer afsætning, uanset hvordan konjunkturen ser ud, og bidrager til at mindske risikoen for produktionsindustrien. Vi finder kunder selv på et konkurrencepræget marked, fortæller Jens.

Just in time-levering

Ovako vil kunne tilpasse sin produktion til SKF's høje kvalitetskrav i den takt, de selv ønsker det. Den rette kvalitet til rette tid er en af de vigtigste værdier, Stena tilfører. Hverken produktionsindustrien eller smelteværkerne vil have lagre af materialer liggende klar til bearbejdning. Ovako bestemmer, hvornår Stena leverer skrot til Hofors.

- Vi ønsker en vis takt, bestemte kvaliteter på bestemte tidspunkter – når vi smelter og fremstiller nyt stål til SKF. Det stål, vi sælger til SKF, er 100 % genvundet stål. Her er Stena en vigtig partner for os, fortæller Ola Stüffe, indkøbschef hos Ovako.

De besværlige slibespåner

Et restmateriale, som mange har svært ved at håndtere, er de slibespåner, der opstår ved slibning af SKF's rullelejer. Slibespånerne indeholder smøreolie og er klassificeret som miljøfarlige. De har desuden begrænset holdbarhed, for efter et par uger kan der dannes rust på overfladen, hvilket forringer kvaliteten. Stena Recycling står for al dokumentation, transport og håndtering af dette komplekse materiale på en miljørigtig og effektivt måde.

- 96 % af slibespånerne kan genvindes hos Stena Recycling (resten går til energigenvinding). Ovako modtager leverancerne og tilsætter slibespånerne i smelteværket lidt ad gangen, fortæller Jens.

Stena som facilitator

Takket være det nære og gode samarbejde med både Ovako og SKF kan vi imødekomme deres langt større behov for specifikke og unikke kvaliteter.

- Det drejer sig om at sætte sig ind i kundernes virksomhed og kende deres udstyr, forudsætninger og præferencer, så vi leverer det bedst mulige produkt, afslutter Jens Björkman.

 

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

LÆS MERE OM SKF

Del denne side