Stena Recycling fortsætter sin produktion og alle filialer er ÅBNE I DANMARK.

2020-05-18

Stena Recycling har en vigtig rolle i samfundet i håndtering af ressourcer og produktionsaffald. Vi ønsker at varetage denne rolle igennem en formodentlig længerevarende periode med risiko for Corona smitte.

Alle vores produktionsanlæg er i gang igen - naturligvis med flere sikkerhedstiltag. Stena Recycling i Tilst er dog lukket for private.

Vores afsætningskanal navigerer således, at vi undgår flaskehalse i den videre afsætning.

VI STÅR SAMMEN

  • Sammen med kunder inviterer vi til dialog gennem e-mail og telefon. Kundeservice og jeres kontaktperson er tilgængelige som normalt. Der vil være et prioriteret aktivitetsniveau med vores kunder, så vi sammen løser opgaverne bedst muligt.
  • Der kan komme ændringer af åbningstider på filialerne - men alle filialer er i gang. Du kan finde information om åbningstider og kontaktoplysninger til filialerne her.

HOLD DIG OPDATERET HER

Stena Recycling har nedsat et team, som følger udviklingen nøje og holder denne side opdateret. Skulle der komme ændringer i markedet, som påvirker dig som kunde, vil du finde informationen her.

Vores kunder og medarbejdere har højeste prioritet, hvorfor vi tager alle nødvendige forholdsregler.  Alle ansatte i Stena Recycling følger retningslinjer i overensstemmelse med de anbefalinger, regeringen er kommet med. Vi gør alt for, at vores medarbejdere bruger sund fornuft og tager ansvar i deres kontakt med kunder og partnere.

 

---------------- English version -----------------

 

Stena Recycling continues the production and ALL branches ARE OPEN in Denmark.

Stena Recycling has an important role in society in managing resources and production waste. We want to fulfill this role through a presumably longer period of risk of Corona infection. Our production facilities are all operating with several safety measures. Stena Recycling in Tilst is closed for private people. Our sales channel will navigate to avoid bottlenecks in outbound sales activities .

we stand together

 - Together with customers, we invite you to a dialogue via e-mail and telephone. Customer service and your contact person are available as usual. There will be a priority level of activity with our customers so that we handle projects together as best as possible.

- There may be changes in opening hours at the branches during the corona period. Therefore, contact the relevant branch before transporting your production waste or check the opening hours here.

KEEP UPDATED HERE

Stena Recycling has set up a team that closely monitors the development and will keeps this page updated. Should there be any changes in the market that affect you as a customer, you will find the information here.

Our customers and employees have the highest priority which is why we take all necessary precautions. All employees at Stena Recycling follow guidelines in accordance with the recommendations made by the government. We make every effort for our employees to use common sense and take responsibility in their contact with customers and partners.

Del denne side