Ny undersøgelse: Stor efterspørgsel efter genanvendte materialer hos europæiske forbrugere

2022-03-31

netonnet0287_960x400_CompQual80.jpg

Forbrugerne efterspørger cirkulære materialer – og fravælger varemærker, de opfatter som ubæredygtige. Det viser en frisk undersøgelse med 5.000 respondenter på fem europæiske markeder, som Stena Recycling har fået udarbejdet før årets Circular Initiative event den 5 maj. Her mødes erhvervsledere fra de store industrivirksomheder for at diskutere erhvervslivets ansvar for omstillingen til et cirkulært samfund. Virksomheder, der gerne vil imødekomme forbrugerne i deres engagement for klimavenlige og cirkulære produkter, kan finde stor og værdifuld viden i undersøgelsen.

Hvert år udvindes der ca. 100 mia. ton nye materialer rundt om i verden. En cirkulær økonomi forudsætter, at disse materialer anvendes, så længe det er muligt, og at de kan anvendes som ressourcer til nye produkter – om og om igen. Før årets Circular Initiative, en platform hvor verdensførende industrivirksomheder mødes for sammen at bane vejen for det cirkulære samfund, har brancheførende Stena Recycling fået undersøgt forbrugernes indstilling til cirkulære materialer. Al viden fra forbrugerundersøgelsen med 5.000 respondenter fra Sverige, Norge, Finland, Danmark og Polen er samlet i rapporten Circular Voice.

Årets Circular Initiative afholdes digitalt d. 5. maj. Når erhvervsledere, eksperter og forskere nu samles for fjerde år i træk for at diskutere cirkularitet og omstilling tager samtalen afsæt i rapporten Circular Voice. Og her findes der stor og værdifuld viden at hente for virksomheder, der vil satse på cirkularitet.

Forbrugernes indstilling er gennemgående positiv, og forventningerne til erhvervslivet er høje. 8 ud af 10 mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at producenter bruger genanvendte materialer i deres produkter, og det svarer til næsten 30 millioner forbrugere i de fem lande. Et kvalificeret flertal, næsten 7 ud af 10, mener, at produkter fremstillet af genanvendte materialer er af samme kvalitet som produkter fremstillet af helt nye materialer. Den positive indstilling mærkes tydeligt i undersøgelsesresultatet:

– Påfaldende mange af undersøgelsens deltagere er engagerede i at understøtte virksomhedernes bæredygtighedsarbejde. I fritekstspørgsmålene har mange taget sig tid til at give tips om blandt andet produktudvikling og produktmærkning, for at vise hvad de efterspørger inden for bæredygtige produkter. Dette engagement er en vigtig ressource for produktionsvirksomheder, der har meget at vinde ved at udnytte kundernes idéer og interesse, fortæller Jimmi Olsen, Marketingschef hos Stena Recycling Danmark

Bag Circular Initiative står initiativtageren Stena Recycling sammen med aktører som Investor, ABB, Electrolux og Alfa Laval. Circular Initiative blev til ud fra en tro på, at erhvervslivet kan gøre mere for at bidrage til det cirkulære samfund, øge ressourceeffektiviteten og få oprettet mere bæredygtige værdikæder. Et initiativ som forbrugerne sandsynligvis værdsætter. 1 ud af 3 forbrugere synes nemlig, at det primære ansvar for at drive udviklingen frem mod større brug af genanvendte materialer ligger hos erhvervslivet. Samtidig viser statistikken fra EU-kommissionen, at europæiske industrier i dag kun anvender 12 % genanvendte materialer i deres produktion.

– Materialeforbrug er i langt højere grad blevet et strategisk vigtigt spørgsmål for virksomhederne. Det drejer sig om at optimere ressourcehåndteringen i hele kæden eksempelvis med design til genanvendelse og optimering af materialestrømmene. Takket være store investeringer er genanvendelse af materialer som jern og metaller blevet udviklet meget, og langt flere materialer kan i dag genanvendes. Dermed får producenterne adgang til cirkulære råvarer i den rette kvaliteter, og det reducerer produkternes klimaaftryk og er afgørende for, at virksomheder kan tilbyde det, der efterspørges i undersøgelsen, fortæller Carsten Schuldt, Produktchef for jern og metal hos Stena Recycling Danmark.

I foråret 2021 blev 350 virksomhedsrepræsentanter på Stena Recyclings mødested "Fra affald til cirkulære produkter" spurgt om anvendelse af cirkulære råvarer. I undersøgelsen angav 16 % af virksomhederne, at de bruger 50 % genanvendte materialer til fremstilling produkter, 36 % af virksomhederne svarede, at de bruger mindre end 50 % genanvendte materialer, og 16 % angav, at de slet ikke bruger genanvendte materialer. 4 ud af 10 af virksomhederne meddelte dog, at de har ambition om at øge brugen af genanvendte materialer. Påfaldende mange beslutningstagere (32 %) vidste ikke, om deres produkter indeholdt genanvendte materialer. Beslutningstagerne blev også spurgt, om de har den nødvendige kompetence til at udvikle cirkulære produkter. Her mente kun 25 %, at de har de rette kompetencer. Ambitionerne er derude blandt virksomhederne, men det kræver flere kompetencer.

Fem vigtige punkter for virksomheder, der vil tiltrække de værdibaserede forbrugere

1. Mærk produkterne tydeligt

8 ud af 10 forbrugere efterspørger tydelig mærkning af produkter med genanvendte materialer – for at hjælpe med købsbeslutningen. Når forbrugerne skal lave en liste over de primære hindringer for købe produkter fremstillet af genanvendte materialer, er det netop manglen på tydelighed, der kommer ind på førstepladsen. Omkring 3 ud af 10 respondenter angiver, at problemet med at se, hvad der rent faktisk er fremstillet af genanvendte materialer, er den primære hindring. Det er noget, producenterne skal tage alvorligt ved udvikling af produkter og emballage.

2. Fremstil genanvendelige produkter med lang levetid

77 % af forbrugerne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at produkter kan genanvendes. De er desuden klar til at betale det samme (64 %) eller mere (22 %) for genanvendelige produkter fremstillet af genanvendte materialer. Blandt respondenterne mener 4 ud af 10 til og med, at det burde være forbudt at fremstille og sælge produkter, som ikke kan genanvendes. Det vægtes også højt, at produkter har en lang levetid. 8 ud af 10 mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt for købsbeslutningen, at et produkt har en lang levetid, eksempelvis er nemt at reparere eller at delene kan genbruges.

3. Tag stilling, og vis, hvad I står for

Undersøgelsen er præget af forventninger til erhvervslivet. På spørgsmålet om, hvis ansvar det er at fremme den øgede brug af genanvendte materialer, mener 1 ud af 3 respondenter, at det er erhvervslivets forpligtelse. Det kan være dyrt ikke at leve op til forbrugernes forventninger. I de seneste år har 4 ud af 10 forbrugere fravalgt produkter eller varemærker, som efter deres mening ikke lever op til deres bæredygtighedsidealer.

4. Opfyld forbrugernes (høje) ambitioner

Villigheden til at tilpasse sit forbrug for at bidrage til reduceret klimapåvirkning er høj i alle landene i undersøgelsen. 6 ud af 10 respondenter vil tilpasse sit forbrug til en klimavenlig livsstil, og mere end en femtedel af forbrugerne er klar til at betale mere for genanvendelige produkter fremstillet af genanvendte materialer. Det kræver satsninger i alle brancher, hvis den store interesse skal imødekommes og det bæredygtige udbud skal øges.

5. Vov at satse

Næsten 8 ud af 10 forbrugere mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at producenterne bruger genanvendte materialer i deres produkter, og det svarer til næsten 30 millioner mennesker i de fem lande, der indgår i undersøgelsen. Samtidig mener 3 ud af 10, at den største hindring for at købe flere produkter fremstillet af genanvendte materialer er, at udvalget er for lille. Men efterspørgslen er der! 7 ud af 10 forbrugere mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at der er et godt udvalg af produkter til en bæredygtig og klimavenlig livsstil.

Forbrugerne har ordet

Vi oplister nogle af de budskaber, som undersøgelsens 5.000 respondenter gerne vil give videre til det europæiske erhvervsliv.

"Hold op med at blande materialer, der besværliggør genanvendelse!"

"Mærk produkterne bedre, og bliv tydeligere i markedsføringen"

"Gør det nemt at finde bæredygtige produkter"

"Vi ønsker flere bæredygtige produkter – og det er jeres job at give os dem."

"Det er vigtigt at fremstille bæredygtige, solide produkter, der reducerer overforbruget."
"Gør tingene 100 % cirkulære, ikke kun 20 eller 50 %."

(Fritekstsvar, Circular Voice 2022)


Download rapporten her 


Circular Initiative 2022 

Stena Recycling inviterer for fjerde år i træk til den internationale platform Circular Initiative. Her diskuterer repræsentanter fra virksomheder som Electrolux, Alfa Laval, ABB og SEB sammen med eksperter, forskere og branchekolleger spørgsmål om cirkularitet og omstilling.

Tilmeld dig her

Læs mere om CircularInitiative her

 

OM STENA RECYCLING:

Stena Recycling driver 160 filialer og produktionsanlæg i syv europæiske lande: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland og Italien.

Årligt medvirker Stena Recycling til at ca. seks millioner ton affald fra omkring 100.000 kunder fra forskellige brancher genanvendes, så materialerne kan indgå i nye produkter globalt.

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Kontakt: Jimmi Olsen, Marketing- og kommunikationschef, Stena Recycling Danmark A/S

Telefon: 41915160
e-mail: jimmi.olsen@stenarecycling.com

Del denne side