Fire grønne tommelfingre til regeringens affaldsudspil

2020-05-20

Af Jakob Kristensen, Markedsdirektør Stena Recycling A/S

Danskerne producerer store og voksende mængder affald, og i årtier er danskernes støt stigende affaldsmængder gået op i lys lue og røg på kommunale forbrændingsanlæg. Ifølge Miljøstyrelsen blev 18% af industriaffaldet i 2015 sendt på forbrænding, mens 52% af husholdningsaffaldet samme år blev brændt af. Tilmed importerer vi affald for også at omdanne det til varme i varmeværkernes ovne.

Afbrænding af affald er langt fra en langsigtet klimavenlig strategi. Fremskaffelse af nye råvarer, mens man brænder potentielt værdifulde materialer af, er nemlig dobbeltdyrt på C02 kontoen. Der er behov for at sadle om, og skal en mere bæredygtig udvikling fremmes, spiller evnen til at genanvende langt mere af det, vi i dag brænder af. Det kræver bedre affaldssortering.

Stena Recycling har længe opfordret til politisk handling, der forbedrer affaldssorteringen, og regeringen fortjener stor ros for sin netop fremlagte affaldsstrategi, der sigter mod at nedbringe CO2-udslippet med 700.000 tons netop gennem langt bedre affaldssortering. Der er 4 klare gevinster i regeringens initiativ.

Højere kvalitet

Bedre finsortering i hjemmene og på arbejdspladserne vil øge kvaliteten af materialerne og gøre, at langt flere produkter vil kunne genanvendes. Det vil minimere C02-udslippet betragteligt. Ved, at vi bliver bedre til at adskille f.eks. plast, pap, metal og tekstiler, bliver materialerne ikke længere mixet sammen.

Mere ensartede affaldsmængder sikrer renere løsninger og dermed højere kvalitet. Ved, at pap f.eks. ikke blandes med tøj og plastik, undgår man, at materialerne ødelægger hinanden. Den forbedrede holdbarhed og renhed er selve fundamentet for at både pap, tekstilerne og plasten kan genanvendes og indgå i fremtidige produkter. Grøn tommelfinger op.

Ensartet procedure i hele landet

Med regeringens udspil fjernes det nuværende kludetæppe af lokale variationer. Fremover bliver indsamlingen ens i hele landet – fra Gedser til Skagen. Den samme type indsamlingsbil kan altså anvendes i hele landet, hvilket vil øge konkurrencen. Det er fornuftigt. Ensartethed minimerer spildet og fremmer stordriftsmulighederne fordi ensartet affaldshåndtering sikrer en kritisk masse, der baner vejen for langt mere effektive affaldsteknologinvesteringer. Grøn tommelfinger op.

Langsigtede og større investeringer

Den tredje grønne tommelfinger gives til regeringens udspil for at skabe ro om de langsigtede mål. Det vil gøre det mere stabilt, sikkert og rentabelt for private aktører at investere i affaldsteknologi fremover. Stena Recycling er Skandinaviens største Recycling virksomhed. Vi opererer i 5 nordeuropæiske lande og har mere end 200 filialer. Med regeringens udmelding bliver Danmark mere attraktiv som investeringsland for den seneste affaldsteknologi, fordi vi nu kender spillereglerne.

Ja til konkurrence 

Men selv om kommunerne fortsat skal være ansvarlig myndighed er det ikke ensbetydende med at det skal være kommunerne, der udfører opgaverne fremover. Det er godt at regeringen også lægger op til at konkurrenceudsætte den del og får flere private aktører ind på markedet.

Det vil yderligere bidrage til at accelerere de private affaldsteknologiinvesteringer, som puljet med en offensiv indsats fra det offentlige for alvor vil sende Danmark frem i rækkerne, når det gælder effektiv reduktion af C02-udslippet. 

 
Del denne side

jakob_kristensen_150x200_CompQual80.jpg