Videoovervågning

Stena Metall-koncernen ("Stena") har kameraovervågning flere steder, og denne information henvender sig til dig, når du befinder dig på steder, hvor Stena har kameraovervågning, og hvor du kan blive identificeret via optagelserne. Hvilke steder det er, fremgår af skiltningen på de pågældende steder.

YDERLIGERE INFORMATIONER OM KAMERAOVERVÅGNING I STENA METALL-KONCERNEN

Hvem har ansvaret for dine personoplysninger? 

At være dataansvarlig for kameraovervågningen medfører et ansvar for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker på lovlig og korrekt vis. Hvilket Stena-firma, der er dataansvarlig på det pågældende område fremgår af skiltningen. Afhængig af, hvor du befinder dig, og hvad skiltningen viser, kan følgende Stena-firmaer være dataansvarlige:

  • Stena Aluminium AB, org.-nr. 556039-3075
  • Stena Metall AB, org.-nr. 556138-8371
  • Stena Oil AB orh.-nr. 556236-0288
  • Stena Recycling AB, org.-nr. 556132-1752
  • Stena Stål AB, org.-nr. 556077-5925

Hvorfor har vi kameraovervågning?

Stena har kameraovervågning for at forebygge og vanskeliggøre kriminelle handlinger på de områder, hvor Stena driver virksomhed, samt for at effektivisere og sikre produktionen i vores anlæg. Stena har også kameraovervågning for at beskytte medarbejdere og besøgende samt virksomhedens ejendom mod forbrydelser og ulykker.

Hvilke kategorier af personoplysninger kan blive behandlet ved hjælp af kameraovervågning?

Personoplysninger for alle de personer, der befinder sig på det område, som Stenas kameraer overvåger, kan blive behandlet. Disse personer kan være kunder, leverandører, besøgende, medarbejdere, entreprenører, konsulenter, overvågningsmedarbejdere, sikkerhedsmedarbejdere eller uvedkommende.

Hvilket retsgrundlag har vi, og hvor længe bliver optagelserne gemt?

Overvågning og optagelse af video på virksomhedens områder

Formålet er primært i realtid at opretholde et trygt miljø for medarbejdere og besøgende samt at forhindre kriminel aktivitet såsom tyveri og hærværk. Kameraovervågningen er del af virksomhedens forebyggende arbejde mod alvorlige hændelser, der kan udgøre en trussel mod personer eller ejendom, samt anvendes til opklaring af kriminelle handlinger som eksempelvis hærværk eller tyveri. Overvågningen skal desuden stoppe uvedkommende fra at opholde sig i bygningerne og er en visuel hjælp for Stenas eksterne alarmcentral. Desuden kameraovervåges produktionsmiljøer for at sikre og effektivisere processer, eksempelvis for at undgå driftsstop og ulykker.

Stenas virksomheder følger også de fleste krav fra myndighederne, idet der i nogle tilfælde er krav om kameraovervågning.

Kameraovervågningen sker primært på grundlag af en interesseafvejning. At kameraovervåge af sikkerhedsmæssige årsager skønnes normalt at varetage en berettiget interesse i henhold til databeskyttelsesmyndigheder og vejledninger.

Opbevaring af specifikke optagelser og hændelser

Dette har som led i en politianmeldelse eller en igangværende politiundersøgelse til formål at sikre bevismaterialer, der videregives eksempelvis til politimyndighederne eller domstolene.

Stena behandler personoplysninger på grundlag af retslige forpligtelser, når vi opbevarer og videreformidler oplysninger til politimyndigheder eller domstole som led i igangværende politianmeldelser eller politiundersøgelser.

Nedenfor finder du et oversigtsskema over formål, lovmæssigt grundlag og opbevaringstid.

Formål Lovmæssigt grundlag Opbevaring
Beskytte medarbejdere Interesseafvejning 30 dage
Beskytte ejendom Interesseafvejning 30 dage
Beskytte besøgende Interesseafvejning 30 dage
Sikkerhed, eksempelvis brandovervågning og driftsovervågning Interesseafvejning 30 dage
Effektivisere og sikre produktionen Interesseafvejning 30 dage
Forskrifter og sikre produktionen Retslig forpligtelse 30 dage
Forebygge kriminalitet Interesseafvejning, retslig forpligtelse 30 dage eller mere i tilfælde af en igangværende juridisk proces

Hvem har adgang til kameraovervågningsmaterialet?

Stena sælger eller formidler ikke personoplysninger. Oplysningerne kan dog blive behandlet af databehandleren, dvs. en virksomhed, som Stena anvender i forbindelse med sikkerhed og overvågning samt drift af systemer til kameraovervågning. Disse parter må dog ikke anvende oplysningerne til noget andet formål end at levere de aftalte ydelser til Stena, og det kun på de betingelser, som Stena har angivet i aftalen.

Oplysningerne kan, såfremt det er nødvendigt, blive delt med andre virksomheder inden for Stena Metall-koncernen. Oplysningerne kan også, såfremt der foreligger en retslig forpligtelse hertil, blive behandlet af myndigheder, der opklarer forbrydelser.

Stena eller vores databehandler overfører ikke personoplysninger til steder uden for EU/EES uden at træffe egnede beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Sikkerhed

Optagelserne gemmes på servere med en høj beskyttelse af it-sikkerheden og den fysiske sikkerhed, så adgangen til materialet er begrænset til et mindre antal autoriserede personer.

Hvilke rettigheder har du, når du har befundet dig på steder, hvor stena er ansvarlig for kameraovervågningen?

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores Privacy Information, som du finder her.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte koncernens Group Compliance Manager på tlf. +46 (0) 104 450 000 eller via mail: privacy@stenametall.com

Denne information er opdateret d. 23.08.2019, og den senest gældende version vil være tilgængelig på denne hjemmeside. Stena forbeholder sig retten til når som helst og uden forudgående meddelelse at ændre denne politik. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemlæser denne politik for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer.

Del denne side