Videoovervågning

Stena Recycling A/S, ”Stena”, har videoovervågning flere steder. Denne information er henvendt til dig, der befinder dig steder, hvor Stena videoovervåger og hvor du derfor kan blive identificeret på det optagede materiale. Hvilke steder det drejer sig om, fremgår af skiltningen på det pågældende sted.

Information vedrørende videoovervågning i Stena Recycling A/S

Hvem er ansvarlig for dine personlige data?

Det er den dataadministrerende der har ansvaret for, at behandlingen af personlige data bliver udført på lovlig og korrekt vis.

Hvorfor har vi videoovervågning?

I Stena overvåger vi for at forebygge og forhindre kriminelle handlinger på vores områder, samt for at strømline og sikre produktionen på vores anlæg. Stena overvåger ligeledes for at sikre personlig sikkerhed for såvel personale som besøgende, samt for at beskytte firmaets ejendom mod indbrud og uheld.

Hvilke typer personlige data kan blive behandlet i forbindelse med vores videoovervågning?

Alle, der befinder sig i et område med videooptagelse, kan få sine data behandlet af Stena. Dette kan være kunder, leverandører, besøgende, ansatte, entreprenører, konsulenter, overvågningspersonale, sikkerhedspersonale eller uvedkommende.

Hvilket juridisk grundlag har vi, og hvor længe lagres materialet?

Monitorering og optagelse af video på firmaets areal
Formålet er hovedsageligt fortløbende at opretholde et sikkert miljø for ansatte og besøgende, og at forhindre kriminalitet så som tyveri og hærværk. Videoovervågningen tjener til forebyggelse mod alvorlige situationer der sætter personer eller ejendele i fare, samt i efterforskning af kriminalitet som fx hærværk og tyveri. Overvågningen tjener tillige til forhindring af uvedkommende besøg samt visuel support til Stenas eksterne kontrolcentral. Desuden bliver produktionen overvåget for at sikre og strømline processer, fx for at undgå driftstop og uheld.

Stenas virke er underlagt regler fra myndighederne, der i nogle tilfælde resulterer i krav om udlevering af materiale til en tredjepart.

Af sikkerhedsmæssige årsager bliver videoovervågning normalvis betragtet som legitim interesse af myndighederne. Hvis du ønsker at se vores vurderinger vedrørende videoovervågning, kan du kontakte koncernens fortrolighedsansvarlige. Du kan finde kontaktoplysninger på denne side.

Lagring af specifikke optagelser og hændelser
Formålet er, som del af en politirapport eller fortløbende efterforskning, at sikre bevismateriale til brug for politiet eller i en retssag.

Stena håndterer personlige data i overensstemmelse med lovgivningen, når vi videresender data til politiet eller retsvæsenet som del af en politirapport eller fortløbende efterforskning at sikre bevismateriale til brug for politiet eller i en retssag.

Nedenfor finder du en opsummering af formål, legitimitet og opbevaringstid.

 

 

Hvem har adgang til kameramaterialet?

Stena hverken sælger eller afslører personlig information. Dataene kan dog blive behandlet af Stenas databehandlere, dvs. firmaer som Stena har ansat til sikkerhed og overvågning såvel som drift af overvågningssystemerne. Disse parter er dog forpligtet til ikke at anvende de personlige data til andre formål end dem, firmaet er antaget til af Stena, og kun på de betingelser, der fremgår af kontrakten.

Informationen kan, såfremt det er nødvendigt, deles mellem andre firmaer i Stena Metall-koncernen. Data kan tillige, hvis der er en lovmæssig forpligtelse, blive behandlet af en efterforskende myndighed.

Stena eller vores databehandlere vil ikke overføre data uden for EU / EØS uden de fornødne forholdsregler jf. lovgivningen.

 

Sikkerhed

Optaget materiale bliver lagret på servere med et højt IT- og fysisk sikkerhedsniveau, hvor adgang er begrænset til et fåtal af autoriserede personer.

Hvilke rettigheder har du jævnfør GDPR?

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores Privatlivsinformation som du finder her.

Har du nogen spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte den fortrolighedsansvarlige på 56 67 95 74 eller e-mail: privacy@stenarecycling.com

Denne information er opdateret 22-10-2019 og den seneste information vil være tilgængelig på dette site.

Indholdet i denne information kan blive justeret som følge af lovændringer på området.

Del denne side