Bæredygtighed for os

Stena Recycling forædler ressourcer og leverer nye råvarer til industrier i hele verden. Bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning, og vores arbejde er baseret på vores vurderinger, dialog med interessenter og adfærdskodeks.

Den private sektor er afgørende for at opfylde FN's 17 globale bæredygtighedsmål, de klimamål, der blev vedtaget på COP21 og EU's vision om cirkulær økonomi. Her spiller Stena Recycling en vigtig rolle med sin ekspertviden inden for ressourcespørgsmål, affaldsminimering, design til genvinding, moderne affaldshåndtering, investeringer i ny teknik samt forskning og udvikling. Sammen øger vi værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger.

Flere af FN's nye bæredygtighedsmål kræver fokus på genvinding med højere genvindingsgrad, sikker håndtering af farligt affald og afgiftning af kredsløbet. Vi har direkte indflydelse på flere af disse mål:

  • Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur
  • Mål 11: Bæredygtige byer og samfund
  • Mål 12: Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
  • Mål 13: Bekæmpelse af klimaforandringer

 

  • Del denne side

Kontakt

For spørgsmål vedrørende Stena Recyclings CSR politik kontakt:

Rikke Helstrup
CSR-chef

+45 20 69 91 92

Send e-mail