Blandet elektronik uden skærme

1280x400_stackedscreens_CompQual80.png

Vi tilbyder en ydelse, som gør det nemt for jer at frasortere skærme fra det blandede elektronikaffald. Konceptet gør det muligt at genbruge dele af skærmene og øger jeres værdi af affaldet – en ydelse, som passer mange, der har interesse i en nem løsning, bedre affaldsøkonomi og bæredygtighed.

Frasortering af skærme gavner både økonomi og miljø.

Alle virksomheder har elektronikaffald. Mange ønsker at håndtere affaldet så enkelt som muligt til den højest mulige værdi. Ydelsen tilbydes i hele Danmark og indebærer, at du frasorterer skærme i en separat beholder. Vi har også en ydelse, som kan håndtere dit blandede elektronikaffald.

VÆRDIEN I SKÆRME

Mange af de skærme, som bliver kasseret, fungerer rent teknisk og kan til en vis grad fungere som "reservedele".  Vores løsning bygger på separat indsamling og håndtering af dine skærme, hvor de komponenter, der fungerer, kan demonteres og genanvendes i andre skærme.

Den mest effektive måde at pakke skærmene på er skærm mod skærm. Det spiller ikke nogen rolle, om skærmene har fod eller ej. Når skærmene er blevet indsamlet hos dig, bliver de transporteret til vores aflåste lager. Vores eksperter tester skærmene og lyspaneler, der fungerer, kan genanvendes som komponenter i andre skærme og på den måde få en længere levetid. Dette er et stort skridt op ad affaldstrappen mod et bedre og mere bæredygtigt alternativ og samtidig øger det værdien af dit elektronikaffald.

FOKUS PÅ HØJ GENVINDINGSGRAD OG KONTROL

Når det gælder de øvrige materialer i skærme og andre typer elektronik, kan vi tilbyde markedets højeste genvindingsgrad. Genvinding af din elektronik sker altid på Stenas egne anlæg og uden brug af underleverandører. I genvindingsprocessen demonterer eller kværner vi elektronikken, sorterer materialerne og sørger for, at de bliver til kvalitetsråvarer, som kan anvendes til fremstilling af nye produkter, som et bæredygtigt samfund har brug for.

Vores måde at arbejde på sikrer dig fuld dokumentation og sporbarhed gennem håndteringen fra start til slut.

Del denne side

Kontakt os

 

Kontakt os

Løsninger til elektronik affald

Med vores løsninger sikrer du, at al elektronik destrueres sikkert og med fuld sporbarhed i hele kæden - fra indsamling og til du får et bortskaffelsescertifikat.

Se alle vores løsninger her