Enkel løsning for dit blandet elektronikaffald

1280x400_mixed_electronics_CompQual80.png

Mange kunder har større eller mindre mængder elektronikaffald i deres virksomhed og har ikke ressourcer til selv at sortere. Vi tilbyder en løsning, som gør det enkelt for jer at bortskaffe blandet elektronikaffald – alt fra gamle pc-skærme til øvrigt elektronik i virksomheden.

ENKELT FRA START TIL SLUT

Når vi har registreret dig som kunde, hjælper vores serviceafdeling med at levere beholdere, som passer præcis til jeres behov. Når en fuld beholder afhentes, begynder den rejsen gennem vores genvindingsproces. Vi transporterer affaldet til vores aflåste lager, hvor det bliver vejet og klassificeret af vores eksperter, så vi har kontrol over kvaliteten. Evt. afvigelser meddeles straks til dig som kunde.

I genvindingsprocessen demonterer eller kværner vi elektronikken, sorterer materialerne og sørger for, at de bliver til kvalitetsråvarer, som kan anvendes til fremstilling af nye produkter, som et bæredygtigt samfund har brug for. Vi genvinder 82 % fra blandet elektronikaffald, hvilket er den højeste genvindingsgrad i landet.

 

KONTROL SOM SKABER TRYGHED

Vores måde at arbejde på sikrer dig fuld dokumentation og sporbarhed gennem håndteringen fra start til slut.

  • Betaling sker regelmæssigt og er baseret på mængden af elektronik, antallet af beholdere samt udførte transporter.
  • Genvinding af din elektronik sker altid på Stenas egne anlæg og uden brug af underleverandører.
  • Vi har mange gode referencer vedr. alt fra vores service til betydningen af sporbarhed i hele kæden. Vi er også certificeret i henhold til ISO 14001:2004 (miljø) og ISO 18001 (arbejdsmiljø), hvilket øger trygheden for dig.

Stena har genvundet elektronik siden 1992. Hvert år genvinder vi mange hundrede ton elektronik.  Via forskning og udvikling kan vi hele tiden tilbyde nye processer til genvinding eller genbrug af flest mulige af de begrænsede ressourcer i din elektronik.  Samtidig kan vi fortsat tilbyde dig de bedste løsninger, også på lang sigt.

Del denne side

Løsninger til elektronik affald

Med vores løsninger sikrer du, at al elektronik destrueres sikkert og med fuld sporbarhed i hele kæden - fra indsamling og til du får et bortskaffelsescertifikat.

Se alle vores løsninger her

Kontakt os

 

Kontakt os