Miljøstationer til farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov. Det giver et trygt arbejdsmiljø og sikrer, at håndteringen af farligt affald opfylder alle krav fra lovgivning.

Farligt affald stiller store krav til både håndtering og dokumentation. Arbejdet med bortskaffelse og genanvendelse går ofte hånd i hånd med en lang række regler og love, som sikrer, at arbejdet udføres på forsvarlig vis.

Det kan være svært for virksomheder at sætte sig ind i den teoretiske del af arbejdet, og derfor tilbyder Stena selvfølgelig også støtte til denne del af opgaven. Med vores ekspertise og altid aktuelle viden om gældende love og regler er jeres projekt i sikre hænder, når det farlige affald skal håndteres. Ordet risikoaffald klinger ganske vist ikke positivt, men dermed ikke sagt, at der ikke er potentiale i det farlige affald, hvis det blot håndteres korrekt. Den proces begynder som regel med en korrekt opbevaring i en af vores miljøstationer på byggepladsen.

På vores forædlingsanlæg håndterer vi farligt affald som en ressource i stedet for et produkt, som bare skal skaffes af vejen, og med dette udgangspunkt gavner vi både økonomien og miljøet på en gang. I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov, og vi har selvfølgelig også en løsning, der passer til netop jeres projekt. Med en af vores miljøstationer sikrer I, at håndteringen af farligt affald sker på korrekt vis, og at alle lovkrav i den forbindelse overholdes, og så giver det selvfølgelig også et mere trygt arbejdsmiljø.

Gode muligheder i farligt affald og risikoanfald

Håndtering af risikoaffald stiller store krav, både praktisk i forhold til logistikken med en miljøstation, men også hvad angår viden om love, regler og dokumentation. Dette betyder dog ikke, at bortskaffelse af farligt affald behøver være et nødvendigt onde – det afhænger i høj grad af, hvad der sker med affaldet efterfølgende. Med vores forædlingsanlæg har vi mulighed for at udvinde ressourcer fra farligt affald, og især kemisk affald har et stort potentiale, da det ofte indeholder olie.

Gennem udvindelse af olien i kemiske produkter er det muligt at fremstille eksempelvis smøreolie til industrien. Batterier og elektronik, der ligeledes betragtes som farligt affald, kan også genanvendes, hvor jern og aluminium for eksempel smeltes om. Bortskaffelse af risikoaffald betyder således ofte en faktisk genanvendelse til andre formål, hvilket bidrager til en bæredygtig udvikling og et mere grønt Danmark. Har I som virksomhed interesse i en miljøstation til at håndtere farligt affald på den mest forsvarlige måde, finder I en introduktion til de forskellige typer herunder.

Hvilken løsning til farligt affald passer til jeres virksomhed?

Sammen finder vi den løsning, der dækker jeres behov vedr. farligt affald. Alle affaldscontainere, kasser, beholdere og tromler er mærket med enkle instruktioner om, hvordan affaldet skal sorteres. Du vælger selv, hvilke tømningsintervaller der passer bedst – eksempelvis afhentning efter behov eller på fastlagte tidspunkter. Al vores emballage er godkendt til en sikker lagring og transport, og vi hjælper naturligvis med alle de nødvendige transportdokumenter.

Sådan håndterer vi farligt affald:

  • Vi pakker - og vi påtager os ansvaret
  • Vores uddannede medarbejdere står for klassificering og sortering
  • Vi medbringer tromler, labels, faremærker samt pakkemateriale
  • Vi sikrer en korrekt og forsvarlig transport efter ADR-reglerne

Fleksible løsninger til miljøfarligt affald

Vores konceptløsninger til opbevaring af farligt affald består af enten miljøskabe, reoler eller vægmonterede moduler. Alle løsninger kan udstyres med kasser, beholdere og tromler til de typer affald og de mængder, der passer til jeres behov.

Skabe kan placeres både indendørs og udendørs. De er brandsikre med en god ventilation for at forhindre, at der samler sig gas i skabet. De har en stabil konstruktion med støtteben, der holder dørene åbne, og som gør det nemt at stille og sortere affaldet. Skabene er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

Vægmoduler monteres på et egnet sted indendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. Eftersom beholderne er vægmonterede, optager de kun minimal plads. Standardløsningen består af to vægmoduler, men kan tilpasses efter behov. Lysstofrør opbevares stående i beholdere for at undgå, at de går i stykker. Tromlerne er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

Metalreoler med fastbundshylde monteres på et egnet sted indendørs eller udendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. 

Fordelene ved en miljøstation

Via en miljøstation er I som virksomhed godt klædt på til at klare de praktiske udfordringer omkring håndtering af farligt affald. Hos Stena tilbyder vi en bred vifte af løsninger til sikker opbevaring og afhentning af risikoaffald, og I er på sikker grund rent juridisk, samtidig med at valget af en moderne og veludstyret miljøstation fra en kompetent og erfaren leverandør skaber tillid blandt medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere.

En miljøstation for farligt affald sender et klart signal om, at I tager jeres ansvar for den korrekte håndtering af dette alvorligt, og at der er “styr på tingene”. Det er en investering, som giver meget igen, både økonomisk og tillidsmæssigt – det vil vi gerne bidrage til! Vi tilbyder flere forskellige typer miljøstationer i Danmark, og vi er altid klar til at skræddersy en løsning, der passer til jeres behov. Herunder ser I et udvalg af vores løsninger til opbevaring af farligt affald på eksempelvis byggepladser.

MILJØstation skab MED 2 TROMLER

Bredde: 1,6 m, højde: 2,0 m, dybde: 0,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 2 TROMLER

MILJØStation skab MED 6 TROMLER

Bredde: 2,5 m, højde: 2,4 m, dybde: 1,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 6 TROMLER

MILJøstation - væg

Bredde: 1,2 m (enkeltvæg)
Bredde: 2,4 m (dobbeltvæg)
Højde: 2,0 m

 

MILJØSTATION – REOL

 Farligt affald hylde

 

  • Del denne side

BLIV KONTAKTET

Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Bæredygtighed er en god forretning for SBS

”Vi får sikkerhed for, at materialet behandles forsvarligt, men også at det farlige affald genvindes – og dermed ender som en ressource. Det er betryggende, ikke bare for os som virksomhed, men for samfundet generelt”. Torben Madsen, COO hos SBS

Læs hele casen her

Uddannelse i farligt affald og farligt gods

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere