Miljøstationer til farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov. Det giver et trygt arbejdsmiljø og sikrer, at håndteringen af farligt affald opfylder alle krav fra lovgivning.

HVILKEN LØSNING til Farlig affalD PASSER DIG?

Sammen finder vi den løsning der dækker jeres behov vedr. farligt affald. Alle kasser, beholdere og tromler er mærket med enkle instruktioner om, hvordan affaldet skal sorteres. Du vælger selv, hvilke tømningsintervaller der passer bedst – eksempelvis afhentning efter behov eller på fastlagte tidspunkter. Al vores emballage er godkendt til sikker lagring og transport, og vi hjælper med alle de nødvendige transportdokumenter.

SÅDAN HÅNDTERER VI FARLIGT AFFALD

  • Vi pakker - og vi påtager os ansvaret
  • Vores uddannede medarbejder står for klassificering og sortering
  • Vi medbringer tromler, labels, faremærker samt pakkemateriale
  • Vi sikrer korrekt og forsvarlig transport efter ADR-reglerne

FLEKSIBLE løsninger til miljøfarligt affald 

Vores koncept løsninger til opbevaring af farligt affald består af enter miljøskabe, reoler eller vægmonterede moduler.  Alle løsninger kan udstyres med kasser, beholdere og tromler til de typer affald og de mængder, der passer til jeres behov.

Skab kan placeres både indendørs og udendørs. De er brandsikre med god ventilation for at forhindre, at der samler sig gas i skabet. En stabil konstruktion med støtteben, der holder dørene åbne og som gør det let at stille og sorterer affaldet. Skabene er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

Vægmoduler monteres på et egnet sted indendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. Da beholderne er vægmonterede, optager de kun minimal plads. Standardløsningen består af to vægmoduler, men kan tilpasses efter behov. Lysstofrør opbevares stående i beholdere for at undgå, at de går i stykker. Tromlerne er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

Metalreoler med fastbundshyldee monteres på et egnet sted indendørs eller udendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. 

 

MILJØstation skab MED 2 TROMLER

Bredde: 1,6 m, højde: 2,0 m, dybde: 0,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 2 TROMLER

MILJØStation skab MED 6 TROMLER

Bredde: 2,5 m, højde: 2,4 m, dybde: 1,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 6 TROMLER

MILJøstation - væg

Bredde: 1,2 m (enkeltvæg)
Bredde: 2,4 m (dobbeltvæg)
Højde: 2,0 m

 

MILJØSTATION – REOL

 Farligt affald hylde

  • Del denne side

Bæredygtighed er en god forretning for SBS

”Vi får sikkerhed for, at materialet behandles forsvarligt, men også at det farlige affald genvindes – og dermed ender som en ressource. Det er betryggende, ikke bare for os som virksomhed, men for samfundet generelt”. Torben Madsen, COO hos SBS

Læs hele casen her

Uddannelse i farligt affald og farligt gods

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.