MILJØSTATIONER TIL FARLIGT AFFALD

1280x400_miljostation_CompQual80.jpg

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Kunderne kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov i virksomheden. En miljøstation giver et trygt arbejdsmiljø og sikrer, at håndteringen af farligt affald opfylder alle lovens krav.

MILJØSTATION FOR FARLIGT AFFALD: HVILKEN LØSNING PASSER DIG?

Vi opstiller og installerer de miljøstationer, kunden har behov for. Alle kasser, beholdere og tromler er mærket med enkle instruktioner om, hvordan affaldet skal sorteres. Kunden vælger selv, hvilke tømningsintervaller der passer bedst til den enkelte miljøstation for farligt affald – måske afhentning efter behov eller på fastlagte tidspunkter. Al vores emballage er godkendt til sikker lagring og transport, og vi hjælper med alle de nødvendige transportdokumenter.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

FLEKSIBLE LØSNINGER MED EN MILJØSTATION I DANMARK

Vores unikke løsning til opbevaring af farligt affald består af skabe og vægmonterede moduler. Begge varianter kan udstyres med kasser, beholdere og tromler til de typer affald og de mængder, der passer til virksomheden. Skabene kan placeres både indendørs og udendørs. De er brandsikre med god ventilation for at forhindre, at der samler sig gas i skabet. En stabil konstruktion med støtteben, der holder dørene åbne, gør det lettere at komme affaldet derind. Skabene er også sikret mod lækage iht. de gældende regler for opstilling af miljøstation i Danmark.

Vægmodulerne monteres på et egnet sted indendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. Da beholderne er vægmonterede, optager de kun minimal plads. Standardudførelsen består af to vægmoduler, men kan tilpasses efter behov. Lysstofrør opbevares stående i beholdere for at undgå, at de går i stykker. Tromlerne er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

LEJ EN MILJØSTATION

Hvad enten du har meget eller lidt affald, så har vi den rette løsning. Kontakt os via formularen her på siden, så kontakter vi dig.

Eksempler på MiljØstationer

MILJØstation skab MED 2 TROMLER

Bredde: 1,6 m, højde: 2,0 m, dybde: 0,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 2 TROMLER508x212_FA-skap_2fat_CompQual80.jpg

MILJØStation skab MED 6 TROMLER

Bredde: 2,5 m, højde: 2,4 m, dybde: 1,9 m
MILJØSTATION SKAB MED 6 TROMLERdk_6skap_crop_CompQual80.jpg

MILJøstation - væg

Bredde: 1,2 m (enkeltvæg)
Bredde: 2,4 m (dobbeltvæg)
Højde: 2,0 m
MILJOSTATION - VAEG_CompQual80.png

 

MILJØSTATION – REOL

 MILJØSTATION – REOL

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

Bæredygtighed er en god forretning for SBS

”Vi får sikkerhed for, at materialet behandles forsvarligt, men også at det farlige affald genvindes – og dermed ender som en ressource. Det er betryggende, ikke bare for os som virksomhed, men for samfundet generelt”. Torben Madsen, COO hos SBS

Læs hele casen her

Uddannelse i farligt affald og farligt gods

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

Læs mere