Miljøstationer til farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Kunderne kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov i virksomheden. Det giver et trygt arbejdsmiljø og sikrer, at håndteringen af farligt affald opfylder alle lovens krav.

HVILKEN LØSNING PASSER DIG?

Vi opstiller og installerer de miljøstationer, kunden har behov for. Alle kasser, beholdere og tromler er mærket med enkle instruktioner om, hvordan affaldet skal sorteres. Kunden vælger selv, hvilke tømningsintervaller der passer bedst – måske afhentning efter behov eller på fastlagte tidspunkter. Al vores emballage er godkendt til sikker lagring og transport, og vi hjælper med alle de nødvendige transportdokumenter.


FLEKSIBLE SKABE OG VÆGMONTEREDE MODULER

Vores unikke løsning til opbevaring af farligt affald består af skabe og vægmonterede moduler. Begge varianter kan udstyres med kasser, beholdere og tromler til de typer affald og de mængder, der passer til virksomheden. Skabene kan placeres både indendørs og udendørs. De er brandsikre med god ventilation for at forhindre, at der samler sig gas i skabet. En stabil konstruktion med støtteben, der holder dørene åbne, gør det lettere at komme affaldet derind. Skabene er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

Vægmodulerne monteres på et egnet sted indendørs, så det farlige affald kan sorteres og opbevares hurtigt og enkelt. Da beholderne er vægmonterede, optager de kun minimal plads. Standardudførelsen består af to vægmoduler, men kan tilpasses efter behov. Lysstofrør opbevares stående i beholdere for at undgå, at de går i stykker. Tromlerne er også sikret mod lækage iht. de gældende regler.

 

MILJØSTATION MED 2 TROMLER

Bredde: 1,6 m, højde: 2,0 m, dybde: 0,9 m

MILJØSTATION MED 6 TROMLER

Bredde: 2,5 m, højde: 2,4 m, dybde: 1,9 m

MILJØSTATION VÆG

Bredde: 1,2 m (enkeltvæg)
Bredde: 2,4 m (dobbeltvæg)
Højde: 2,0 m

  • Del denne side