KOMPLET AFFALDSLØSNING I FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

STORT POTENTIALE FOR EN BÆREDYGTIG INDUSTRI

I og andre i industrien har rigtigt gode muligheder for at skabe en effektiv affaldshåndtering og understøtte en bæredygtig produktion. Med dette mener vi en håndtering, der dækker et bredt spektrum af værdier, som vi ved, at I har som udfordringer, uanset hvor I befinder jer, og uanset hvor stor eller lille virksomheden er. Det kan omfatte praktisk håndtering foretaget af medarbejderne, håndtering der passer til jeres lokaler, reducere omkostningerne, at I følger love og regler eller reducerer miljøpåvirkningerne for at italesætte, at I tager del i en bæredygtig fremtid og ser affaldsmaterialer som nye ressourcer.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Total waste management solution er vores helhedsløsning og som sikre enkle og gennemtestede forretningsgange, ease of business med kontrol af din affaldsøkonomi, lovgivning og overholdelse af regulativer. Vi bidrager med tilpassede containere, beholdere, optimerede tøminger og omfatende ekspertise i forædling og afsætning af alles  materialer.  De rette priser på materialer og enkle serviceydelser har en naturlig plads i hvad vi gør. Men samtidig leverer vi en stærk, bæredygtig profil til jer med vores forskellige initiativer. For at være en ansvarlig aktør i et samarbejde går vi ikke på kompromis med vores  ekspertise. Dette bliver hele tiden en stadig vigtigere styrke for industrien og for at kunne indfri jeres ambitioner for bæredygtighedsarbejdet. 

Gennem løbende forbedringer og optimering af affaldshåndteringen kan vi sammen skabe helt nye værdier.

VÆRDISKABELSE I HELE FORÆDLINGSKÆDEN

vaerdiskabelse_kedjan2_CompQual80.jpg

 

 

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

 

Del denne side