BÆREDYGTIG AFFALDSHÅNDTERING I Offentlige Instituationer

Kommunen skal tilbyde et attraktiv miljø for kommunens nuværende og kommende borgere samt virksomheder. En stærk, bæredygtig profil hjælper med dette, og vil vil støtte jer i dette arbejde.

KOMPLET AFFALDSLØSNING TIL Offentlige Instituationer

Hvor sker der med kommunens materialer, og hvor ender kommuneborgernes gamle produkter fra genbrugsstationerne egentlig?

En genvindingsløsning kræver meget for at være bæredygtig. Den skal opfylde lovens bestemmelser og egne interne krav, den må ikke genere den daglige drift, skal være problemfri, lønsom, sikker og miljørigtig, blot for at nævne nogle få punkter. I centrum står forståelsen for netop jeres kommunes specielle behov og udfordringer. Her viser vi, hvordan vi varetager ressourcehåndtering ansvarsfuldt i hele kæden, og skaber værdi, som gør en forskel for netop jeres kommune. 

Det kan dreje sig om at optimere driften på en genbrugsstation, nedbringe transportomkostninger eller at sørge for, at elektronik med fortrolige oplysninger ikke spredes og havner i de forkerte hænder.

Her vil vi være jeres pålidelige partner, som kan stå inde for en ansvarsfuld håndtering i hele kæden. Vi har en omfattende og lang erfaring i at udføre opgaver på en ressourcebesparende og sikker måde i forskellige kommunale miljøer, f.eks. på genbrugsstationer, kraftvarmeværker og andre steder, hvor der håndteres materialer og kasseres produkter. På den følgende side viser vi en række eksempler på vores satsninger, som skaber en høj bæredygtighedsværdi for kommunen i samarbejde med os.

Læs mere om processen og hvordan vi løser udfordringerne for Offentlige Instituationer

 

Værdiskabende partnerskaber

Stena Recycling og nemlig.com indleder et nyt banebrydende samarbejde på plastområdet der årligt vil sikre genanvendelse af millioner af plastikposer.

Læs mere

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side