Enkel og korrekt håndtering af alle typer affald til bilvÆrksteder

håndtering af farligt affald på bilverkstedet

På et bilværksted produceres der dagligt farligt affald som stiller specielle krav til korrekt håndtering. Der er mange regler at forholde sig, når man har med farligt affald at gøre: spildolie, metaller, autoruder, kofangere, batterier, oliefiltre, dæk mm. skal behandles forskelligt, men helbredsmæssigt forsvarligt og miljømæssigt korrekt. Stena Recycling tilbyder en enkel og tryg helhedsløsning.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Stena Recycling samarbejder med en lang række bilværksteder og kæder rundt om i Danmark. Heriblandt; Autoplus, Automester, Din bilpartner og superdæk. Gennem årene har vi opbygget et kendskab til de udfordringer og behov som er typiske for værkstedsmiljøer. Vi har udviklet en løsning for bilværksteder som gør det enkelt, sikkert og miljørigtigt at have med alle typer af affald at gøre. Uanset om det handler om spildolie, pap, bilbatterier, autorunder, jern eller metaller kan vi hjælpe dig, så du sparer penge og medvirker til en miljørigtig udvikling.

Vi henter og bortskaffer alle typer affald effektivt. Det meste affald kan vi genvinde. På den måde sikrer vi at enhver form for farligt autoaffald håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Affaldsløsning og håndtering af farligt affald til autoværksteder

  • Vi rådgiver vedrørende valg af beholdere, containere mm. så I får de korrekte størrelser og typer fra start
  • Enkel bestilling / tømning / afhentning via med vores digitale selvbetjeningsløsning på alle digitale enheder
  • Adgang til kundeportal 27/7 med løbende dataoversigt og miljødokumenter der sikrer, at I har overblik over afhentede mængder og dokumentation på plads
  • Afhentning, tømning af farligt affald sker inden for 7 arbejdsdage fra bestillingsdato. Jern og metaller sker inden for 2-3 arbejdsdage
  • Ved afhentning leveres rengjorte beholdere
  • Affaldet, som vejes ved afhentning afregnes pr. kilo
  • Sammen aftaler vi et fast månedligt beløb

Mere om Stena og kontakt

I mere end 70 år har Stena Recycling håndteret alle typer farligt affald korrekt, forsvarligt og sikkert for danske virksomheder. Stena Recycling er en landsdækkende og effektiv organisation med en overskuelig prisstruktur.

Vi arbejder efter høje miljøkvalitetsstandarder, der naturligvis følger lovgivningen, så det farlige affald behandles og genanvendes.

Kontakt erhvervssalg, så vi i fællesskab kan skabe den helt rette kvalitetsløsning: 56 67 93 01 

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side