BÆREDYGTIG AFFALDSHÅNDTERING I DETAILHANDLEN

Der er rigtig gode muligheder i detail handlen - lige fra  individuelle butikker til supermarkeder, kæder, e-handel og store indkøbscentre kan der skabes en effektiv affaldshåndtering og understøtte bæredygtig handel. Med dette mener vi en affaldshåndtering, der dækker et bredt spektrum af værdier, som vi ved, at I har som udfordringer, uanset hvor I befinder jer, og uanset hvor stor eller lille virksomheden er. Det kan omfatte praktisk håndtering foretaget af medarbejderne, håndtering der passer til jeres lokaler, reducerede omkostninger, at I følger love og regler eller reducerer miljøpåvirkningerne.

KOMPLET AFFALDSLØSNING TIL DETAILHANDLEN

Vi arbejder sammen med en stor del af den danske detailhandel på forskellige måder: indkøbscentre, kæder styret af både centrale og lokale krav, individuelle butikker og mange flere aktører, også inden for den hurtigt voksende e-handel. Vi har stor erfaring med både supermarkedskæder og retail/shoppingcentre og dine udfordringer og affaldsstrømme er velkende områder for os.

Læs mere om processen og hvordan vi løser udfordringerne supermakeder 

Læs mere om processen og hvordan vi løser udfordringerne for detailkæderne

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

 

Værdiskabende partnerskaber

Stena Recycling og nemlig.com indleder et nyt banebrydende samarbejde på plastområdet der årligt vil sikre genanvendelse af millioner af plastikposer.

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERING EN RESSOURCE hos gekås

Hvert tiende minut ankommer der en lastbil med nye varer. Det opstår med andre ord store mængder emballage til genvinding.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere
Del denne side