AFFALDSLØSNING TIL FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

Cirkulær økonomi vinder mere og mere indpas for hver dag og giver håb for branchens fremtid. Stena Recycling er en partner, der skaber værdi i hele kæden – lige fra produktdesign til genvinding samt levering af råvarer tilbage til industrien og samfundet. Vi hjælper med at slutte cirklen.

Nu hvor verden stiller om og går over til en langt mere cirkulær økonomi, har genvinding og Design til Genvinding fået en afgørende rolle. Vi har store ambitioner om, hvordan vi kan anvende innovation og moderne, avanceret teknik for at kunne håndtere alle typer affald, og vi samarbejder gerne med netop din virksomhed.

 

Giv dit materiale nyt liv

Stena Recycling arbejder primært med tre dele af den cirkulære økonomi: genvinding, Design til Genvinding og ydelser inden for ressourceoptimering. Med genvindingen fører vi råvarer tilbage til samfundet på en meget effektiv måde – så effektiv, at vi kan røbe, at hele 95 % af en skrotbil kan materialegenvindes! Takket være vores avancerede genvindingsprocesser kan vi øge genvindingsgraden, få renere materialer ud og opfylde efterspørgslen i de næste led af værdikæden.

Vi genvinder 200.000 biler om året. Det betyder, at vi tilbagefører 153.000 ton materialer, og at 346.500 ton kuldioxidudslip undgås (ved sammenligning med brug af nye råvarer), fortæller Mette Boysen, Direktør for operation hos Stena Recycling A/S.

 

Slut cirklen

For os, der arbejder med genvinding i hverdagen, er det vigtigt at kunne optimere genvindingen af udtjente produkter. Vores ydelse "Design til Genvinding" hjælper produktudviklere med at designe nye produkter helt fra begyndelsen. Intet er affald – alt er ressourcer, som kan anvendes igen og igen.

 

Vi hjælper MED at:

Analysere – Affaldshåndtering, behov og udfordringer.

Gøre det rigtigt – Uddanne, motivere, sortere korrekt, skabe orden og følge loven.

Forbedre – Optimere affaldshåndteringen, tilbyde statistik over genvindingen samt identificere nye og bedre løsninger.

 

Slut cirklen sammen med os.

 

Design med genvinding for øje

Allerede på designstadiet kan et produkt designes med høj genvindingsgrad.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere

 

  • Del denne side