AFFALDSLØSNING TIL FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

Cirkulær økonomi vinder mere og mere indpas for hver dag og giver håb for fremstilling-industriens fremtid. Vores drivkraft er, at der egentlig ikke findes affald, at det drejer sig om uudnyttede ressourcer. Vi mener, at materialer skal håndteres mere forsigtigt og genvindes i nye produkter. Vi ser en værdi i alle materialer, og når vi finder de bedste og mest effektive løsninger i vores samarbejde, udvikler vi løsninger, som slutter cirklen og udnytter de begrænsede ressourcer, der findes.

Det kan ofte være svært at forstå, hvordan nye krav fra omverdenen påvirker jeres affaldshåndtering. Nye krav til håndtering af farligt affald, elektronikaffald, jern, plast deponiaffald, sikkerhed m.m. påvirker os alle. Vi hjælper jer med at navigere rigtigt, så I undgår økonomiske overraskelser, eller at jeres virksomhed bliver forbundet med noget I ikke ønsker. Vores kontrol dækker hele værdikæden, lige fra praktisk håndtering ude hos jer, til at de forædlede materialer bliver til nye råvarer eller destrueres under sikre former.

KOMPLET AFFALDSLØSNING

Vi arbejder sammen med en stor del af den danske fremstillningsindustri på forskellige måder og har stor erfaring med industriens udfordringer og affaldsstrømmene er velkende områder for os.

KORT OG GODT

Analysere – Affaldshåndtering, behov og udfordringer.

Gøre det rigtigt – Uddanne, motivere, sortere korrekt, skabe orden og følge loven.

Forbedre – Optimere affaldshåndteringen, tilbyde statistik over genvindingen samt identificere nye og bedre løsninger og innovation.

Læs mere om processen og hvordan vi løser udfordringerne

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

BÆREDYGTIG AFFALDSHÅNDTERING I DETAILHANDLEN

Der er rigtig gode muligheder i detail handlen - lige fra individuelle butikker til supermarkeder, kæder, e-handel og store indkøbscentre kan der skabes en effektiv affaldshåndtering og understøtte bæredygtig handel.

Læs mere

Jern og metal

Har du jern- og eller metalskrot, er det vigtigt at finde en seriøs genvindingspartner, der genvinder jern og metaller på en miljørigtig måde og giver bedst mulig betaling.

Læs mere

Bæredygtighed

Stena Metall-koncernens bæredygtighedsrapport beskriver det strategiske bæredygtighedsarbejde på fire prioriterede områder: Værdiskabelse, Ressourceeffektivitet, Medarbejdere og kultur samt ansvarsfulde relationer. I samarbejde med kunder og partnere skaber. I samarbejde med kunder og partnere skaber vi værdi ved at reducerede klimapåvirkninger og sikre mere effektiv ressourceudnyttelse.

Læs mere
Del denne side