Grafisk industri

1280x400_Grafiskeindustrier_CompQual80.jpg

Handelsvarer som returpapir, emballager, offsetplader og plast samt en række affaldsfraktioner som kemikalier og almindeligt virksomhedsaffald findes i de fleste grafiske virksomheder.

Miljørigtig afsætning på optimale vilkår

Stena Solutions er Stenas helhedsløsning, der tager hånd om alle fraktioner og sørger for, at alle genanvendelige materialer behandles og afsættes på optimale vilkår samt at affaldsfraktioner bortskaffes miljørigtigt og i henhold til gældende lovgivning. Således kan du varetage dine primære interesser for virksomhedens drift, mens vi tager " det grove" og sørger for korrekt registrering. Vores innovative løsninger, lange erfaring og omfattende kompetence inden for den grafiske branche betyder, at du får en meget effektiv og lønsom håndtering af såvel genanvendelige materialer som affaldsfraktioner.

Efter mange år i tæt samarbejde med store trykkerier, har vi en stor viden om branchens interne processer. Du kan få et skræddersyet forslag, der gør sortering og håndtering så enkel og tryg som muligt for personalet. Forslaget udarbejdes ud fra, hvilke typer af materialer, du arbejder med. Samtidig får du også forslag til valg af containere, sorteringssystem, afhentningsfrekvens og uddannelse med en håndbog i kildesortering.

Når vi har afhentet dine fraktioner, sørger vi for bedst mulig forædling på vores moderne og certificerede anlæg. Her bliver blandt andet dine gamle offsetplader til nye aluminiumsråvarer. Dermed hjælper vi med at sætte et bæredygtigt aftryk for din virksomhed, som både kan bruges i det grønne regnskab og styrke Jeres brand.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

Stena Solutions

Stena Solutions er vores helhedsløsning, der gør affaldshåndtering enklere og mere økonomisk. Vi tilbyder kundetilpasset genvinding til stort set alle brancher og industrier.

Mere om vores helhedsløsninger