Affaldshåntering for laboratorier og behandlingsklinikker

Tryg affaldshåntering for laboratoriet

Mange mindre laboratorier, behandlings- og plejeinstitutioner, dyrlæger, fysioterapeuter håndterer dagligt syrer, baser og forskellige typer brændbare materialer. Klinisk risikoaffald er farligt affald, der indsamles særskilt på grund af smittefare. Men langt fra alle laboratorier og klinikker kender reglerne for håndtering af farligt affald. Dermed kommer mange uforvarende til at bryde lovgivningen – og det kan både være risikofyldt og blive dyrt.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Lovgivningen er blevet skærpet for laboratorier og behandlingsklinikker i hvorden man håndtere af farligt affald og klinisk risiko affald. Kender og følger I reglerne når det handler om håndteringen af jeres farlige affald?

Hos Stena Recycling har vi stor viden om affaldsreglerne og årelang ekspertise i at løse alle typer affaldshåndtering – også̊ for landets mange mindre laboratorier.

Vi er specialister i håndtering af farligt affald og vi arbejder under høje miljøkvalitetsstandarder. Det garanterer at alle typer farligt affald fra laboratorier og behandlingsklinikker håndteres enkelt, professionelt og miljømæssigt forsvarligt. Uanset om det gælder brandbart, syre eller base, sikrer vi at jeres farlige affald sorteres, håndteres og behandles korrekt.

Vores prisstruktur er overskuelig. Uanset om I vælger en standardløsning eller ønsker en skræddersyet model med tilkøbsydelser, hjælper vi jer med den helt rette kvalitetsløsning. Dermed skaffer vi jer en løsning, der sikrer at I får styr på reglerne og trygt og nemt får håndteret jeres farligt affald uden risici.

affaldsløsninger tilpassede for laboratorier og behandlingsklinikker

  • Skræddersyet løsning til håndtering af jeres farligt affald.
  • Enkel opsætning til sortering.
  • Vi rådgiver vedr. valg af sikre beholdere. Dermed har I de korrekte størrelser og typer.
  • I får løbende dataoversigt, der skaber overblik over afhentede mængder.
  • Service med afhentning, tømning og rengøring af beholdere.

Rådgivning og Kontakt

Vi har specialister som er erfarne i at rådgive i hvordan farligt affald håndteres korrekt og så det følger lovgivningen gennem hele værdikæden.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

 

Vide mere om vores løsninger til farligt affald:

Farligt affald – materialer og proces

Farligt affald anvendes som fællesbetegnelse for affald, som på kort eller lang sigt kan medføre skader hos mennesker, dyr eller økosystemet, hvis det ikke håndteres korrekt.

Læs mere

Komplet affaldsløsning til Medicinal industrien

Stena Recycling dækker selv de mest krævende behov, når det gælder medicinalindustriens produktion og følsomme affaldshåndtering.

Læs mere

Farligt affald i sundhedssektoren

Stena Recycling tilbyder komplette løsninger til sundhedssektorens for klinisk risikoaffald, smittebærende og flydende medicinaffald, farligt affald samt fortrolig og personfølsom information.

Læs mere
Del denne side