En komplet løsning for farligt affald i landbruget

Farligt affald i landbruget

I landbruget opstår der en mængde farligt affald – alt fra vaccin til spildolie og gødningsaffald. Som landmand er du ansvarlig for at det håndteres uden risiko og i linje med lovgivningen.

For dig som landmand er der mange komplicerede love og regler du behøver forholde dig til når det gælder farligt affald. Det kan for eksempel være rester af vaccinations- og medicinrester, pesticider, spildolie eller gødningsaffald. Denne type affald skal behandles sundhedsmæssigt forsvarligt og miljømæssigt korrekt. Det kan hurtigt blive risikofyldt for både dyr, mennesker og samfundet hvis farligt affald ikke håndteres på den rigtige måde.

Affaldsløsninger - herunder farligt affald til det moderne landbrug

Stena Recycling tilbyder en hel affaldsløsning som løser alle de behov som opstår i et moderne landbrug.

På Stena Recycling har vi den praktiske erfaring, og vi kan tilbyde en konkret og klar rådgivning i, hvordan du bedst løser specifikke problemer. Vi har i over 70 år hjulpet danske landmænd med at håndtere alt fra medicinrester til metalskrot på en korrekt, forsvarlig og sikker måde som ikke skader
dyr, mennesker og miljø. Uanset om det handler om håndtering af farligt affald, brugte plovskær, defekte landbrugsmaskiner eller kasseret landbrugsudstyr, så kan vi hjælpe dig.

Mere om Stena og kontakt

Stena Recycling er landets førende affaldshåndteringsvirksomhed. Vi arbejder under høje miljøkvalitetsstandarder, der naturligvis følger lovgivningen. Vi har en landsdækkende og effektiv organisation med en enkel og overskuelig prisstruktur. Det sikrer dig en effektiv løsning.

Kontakt os på telefon 56 67 92 00, hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hælpe dig med farliget affald eller skrot.

Del denne side

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.