Miljøbombe eller råstofkilde?

Din nedslidte bil er en trussel for miljøet eller en kilde til nye råstoffer. Valget er dit.

Kører du bilen ud i den nærmeste mose eller stiller du den om bag laden, så har du valgt at gøre din gamle bil til en tikkende miljøbombe. Det er kun et spørgsmål om kort tid, inden spildolie, syre og tungmetaller forurener naturen.
Afleverer du bilen til ophug hos Refero, har du også valgt. Så har du sikret dig, at din udslidte bil genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer, der sparer på jordens begrænsede ressourcer.

Hos Refero har vi forpligtet os til at genanvende og nyttiggøre mindst 95 procent af de biler, vi modtager til ophugning. I praksis stræber vi efter at udnytte en endnu større del af bilerne, og vores tekniske metoder til udvinding af værdifulde råstoffer af skrotbiler bliver stadig mere effektive.

Det er ikke kun jern og metaller som bly, kobber og aluminium, der genopstår som nye råvarer, når de smeltes om. Dæk, spildolie og bremsevæske udnyttes også til brugbare produkter. Spildolie raffineres til nye olietyper. Dæk, der ikke kan genbruges direkte, omdannes til gummipulver og granulat. Det bruges til en lang række formål fra maling til støjsvag asfalt.

  • Del denne side

Miljørigtig ophugning

Refero er en organisation af miljøgodkendte autoophuggere og genbrugsvirksomheder over hele Danmark. Vi miljøbehandler din udslidte bil og oparbejder mindst 95 procent af materialerne i bilen til råstoffer, der indgår i et nyt genbrugskredsløb.

Vælg din autoophugger