Nedrivning

Stena Recycling kan påtage sig det overordnede ansvar for nedrivningsentrepriser og bortskaffe affaldet på en miljørigtig og omkostningseffektiv måde.

OVERORDNET ANSVAR

Ud over det overordnede ansvar ved nedrivningsarbejdet kan vi også hjælpe til med miljøstatusrapporter, nedrivningsplaner samt indhentning af tilladelser fra myndigheder, som kræves for at gennemføre arbejdet. Stena Recyclings medarbejdere har de rette kompetencer til at påtage sig rollen som kvalitetsansvarlig. I nedrivningsprojekter arbejder vores eget personale sammen med vores netværk af underentreprenører.

MANGEÅRIG ERFARING

Med vores mangeårige erfaring inden for affaldshåndtering og vores indgående viden om værdien i forskellige typer affald kan vi sikre en lønsom håndtering af alle former for nedrivningsaffald samt optimere genvindingsgraden. Vi kan påtage os opgaver til faste priser. Vi kan også tilbyde afregning efter timer og affaldsmængder ud fra opgørelse for at mindske usikkerheden og opnå en bedre totalpris. I samarbejde med vores kunder kan vi også sanere og sælge udrangeret procesudstyr.

 

  • Del denne side