Offentlige Institutioner

Vi har løsninger til bortskaffelse og genvinding af alt affald til alle slags kommunale virksomheder: skoler, plejesektoren og forvaltning. Stena Recycling afhenter og genvinder alt slags jern- og metalskrot, farligt affald, returpapir, træ, elektronik og plast på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde. Til de medarbejdere, der har brug for det, tilbyder vi miljøkurser, sikkerhedsrådgivning og uddannelse i farligt affald og farligt gods.

LØSNINGER der OPTIMERer Offentlige InstitutionerS DRIFT

Takket være vores viden om, hvordan en kommunes interne logistik fungerer og ved at arbejde tæt sammen med hver enkelt virksomhed, tilbyder vi løsninger, som sparer både tid, arbejde og penge. Vi sørger for, at der opnås en god afsætning på alt det affald, vi afhenter, da vi har stort netværk af samarbejdspartnere til videresalg af råvarer. Vi tilbyder også en række entreprenørløsninger så som fuld drift af genvinding og  håndtering af materialer på kommunens egne anlæg. Det kunne eksempelvis være  returtræ, som vi knuser og laver til flis og leverer til kraftvarmeværker.

Målet med vores helhedsløsning Stena Solutions er at gøre hele affaldshåndteringen så enkel og tryg som muligt. Du får én kontaktperson for alle affaldstyper, bedre overblik og samlet statistik over genvindingsarbejdet.

Slut cirklen sammen med os.

Design med genvinding for øje

Allerede på designstadiet kan et produkt designes med høj genvindingsgrad.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere

 

  • Del denne side

Stena Solutions

Stena Solutions er vores helhedsløsning, der gør affaldshåndtering enklere og mere økonomisk. Vi tilbyder kundetilpasset genvinding til stort set alle brancher og industrier.

Mere om vores helhedsløsninger