Offentlige Institutioner

kommun3_1280x400_CompQual80.jpg

Offentlige institutioner skal tilbyde et attraktiv og sikkert miljø for borgere og virksomheder. Det kræver en stærk og bæredygtig profil, og hos Stena Recycling hjælper vi med at løse netop de udfordringer. Stena har igennem årtier samarbejder med offentlige institutioner fx Argo, Københavns Kommune, Vestforbrændingern AffaldsPlus+ og mange flere. Vi håndtere hundredtusindevis af tons materieler fra netop denne sektor og vi har løsninger til bortskaffelse og genvinding af alt affald. Stena Recycling afhenter og genvinder alt slags jern- og metalskrot, farligt affald, returpapir, træ, elektronik og plast på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde. Til de medarbejdere, der har brug for det, tilbyder vi miljøkurser, sikkerhedsrådgivning og uddannelse i farligt affald og farligt gods.

LØSNINGER der OPTIMERer Offentlige InstitutionerS DRIFT

Takket være vores viden om, hvordan en offentlige institutioners interne logistik fungerer og ved at arbejde tæt sammen med hver enkelt virksomhed, tilbyder vi løsninger, som sparer både tid, ressourcer og penge. Vi sørger for, at der opnås en god afsætning på alt det affald, vi afhenter, da vi har stort netværk af samarbejdspartnere til videresalg af råvarer. Vi tilbyder også en række entreprenørløsninger så som fuld drift af genvinding og  håndtering af materialer på kommunens egne anlæg. Det kunne eksempelvis være returtræ, som vi knuser og laver til flis og leverer til kraftvarmeværker.

HVAD SKER DER MATERIALERNE, OG HVOR ENDER DE GAMLE PRODUKTER FRA GENBRUGSSTATIONERNE og VirkSOMHEDER EGENTLIG?

En genvindingsløsning kræver meget for at være bæredygtig. Den skal opfylde lovens bestemmelser og egne interne krav, den må ikke genere den daglige drift, skal være problemfri, lønsom, sikker og miljørigtig, blot for at nævne nogle få punkter. I centrum står forståelsen for netop jeres specielle behov og udfordringer. Vi viser, hvordan vi varetager ressourcehåndtering ansvarsfuldt i hele kæden, og skaber værdi, som gør en forskel for netop Jer. 

Det kan dreje sig om alt fra at optimere driften virksomheden,  eller genbrugsstationen, nedbringe transportomkostninger, sikre ret håndtering af farligt affald og plast eller at sørge for, at elektronik med fortrolige oplysninger ikke spredes og havner i de forkerte hænder. 

Her vil vi være jeres pålidelige partner, som kan stå inde for en ansvarsfuld affaldshåndtering i hele kæden. Vi har omfattende og lang erfaring i at udføre opgaver på en ressourcebesparende og sikker måde i forskellige  miljøer, f.eks. på genbrugsstationer, kraftvarmeværker og andre steder, hvor der håndteres materialer og kasseres produkter. 

Læs mere om processen og hvordan vi løser udfordringerne for Offentlige Institutioner

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

Stena Solutions

Stena Solutions er vores helhedsløsning, der gør affaldshåndtering enklere og mere økonomisk. Vi tilbyder kundetilpasset genvinding til stort set alle brancher og industrier.

Mere om vores helhedsløsninger