KOMPLET AFFALDSLØSNING I offentlige institutioner

RESULTATET ER EN HØJERE GENVINDINGSGRAD OG EFFEKTIV AFFALDSHÅNDTERING

Hvordan kan offentlige instanser tilbydes ressourceudnyttelse, som ikke bare er til gavn for økonomien, men også støtter det bæredygtighedsarbejde, som du har truffet beslutning om? Med den rette ekspertise, service og fokus på værdiskabelse får I den rette profil til at håndtere risici, minimere transporter og have styr på hele kæden af materiale og produkter – fra såvel kommunens borgere som kommunale virksomheder.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Total waste management solution fra Stena Recycling er vores helhedsløsning og som sikre enkle og gennemtestede forretningsgange, ease of business med kontrol af både din affaldsøkonomi, lovgivning og overholdelse af reguleringer. Vi bidrager med tilpassede containere, beholdere, optimerede tøminger og omfatende ekspertise i forædling og  afsætning af materialer.

Gennem løbende forbedringer og optimering af affaldshåndteringen kan vi sammen skabe helt nye værdier ved for eksempel at ændre adfærd, have udstyr på rette sted for at frigøre tid til medarbejdere og øge de kommercielle muligheder af rum i butikken eller på lageret.

VÆRDISKABELSE I HELE KÆDEN

vaerdiskabelse_kedjan2_CompQual80.jpg

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

 

Del denne side