Sundhedssektoren

På hospitaler opstår der affald, der i de forkerte hænder kan udgøre en risiko for både de hospitalsansatte og for miljøet og samfundet generelt. Kanyler, operationsaffald m.m. SKAL håndteres korrekt.

KOMPLETTE LØSNINGER

Stena Recycling dækker alle behov, når det gælder sundhedssektorens følsomme affaldshåndtering. Vi tilbyder komplette løsninger til både klinisk affald (risikoaffald) og farligt affald såvel som almindeligt affald. Stena Recycling tilbyder også  en række koncepter til håndtering af smittebærende og flydende medicinaffald, biologisk affald og skærende materiale. Vi håndterer desuden også fortroligt materiale.

Vores viden og erfaring fra sygehussektoren kommer fra både små lægehuse og store hospitaler. Et godt eksempel på en innovativ løsning er vores deklarationsystem, som kan spore affaldet. Med disse oplysninger kan affaldshåndteringen udvikles på alle niveauer, og omkostningerne kan fordeles retfærdigt.

Ved at tilbyde uddannelse hjælper vi dig til en mere sikker og effektiv håndtering, så det er muligt at frigive ressourcer til  plejearbejdet.

  • Del denne side

Kasseret røntgenfilm

Al håndtering af røntgenfilm sker med ekstra høje krav til miljørigtig genvinding og destruktion samt fuld fortrolighed gennem hele processen.

Læs mere om denne service