Viden, der bidrager til bedre affaldsøkonomi

Med vores ekspertise kan vi tilbyde intelligent affaldshåndtering, der sparer tid og øger indtjeningen. Vi ved, hvordan arbejdsprocesser og flowet i alle dele af en virksomhed kan forbedres for at opnå sikker og omkostningseffektiv håndtering.
Vi har et stort udvalg af fleksible kurser og uddannelser til virksomheder i alle brancher og alle medarbejdere, lige fra kontorpersonale til medarbejdere i produktionen. Vores kurser og uddannelser giver viden og inspiration og skal sikre, at virksomheder opfylder lovens krav, samt at der arbejdes så effektivt og sikkert som muligt med genvinding.

Rådgivning og uddannelse