Sortering og klassificering af farligt affald

1280x400_Klassificering_CompQual80.jpg

Stena Recyclings sorterings- og klassificeringsservice hjælper med komplicerede restprodukter og rådgivning om, hvordan farligt affald håndteres og emballeres korrekt.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

STATUS OG SORTERING

Vores rådgivere kommer ud til virksomheden og identificerer, sorterer, klassificerer, emballerer, mærker og transporterer affaldet til behandling. At identificere og håndtere farligt affald kræver  kemisk forståelse og viden om ADR for transport af farligt gods. Vores medarbejdere uddannes løbende og har mange års erfaring i at håndtere forskellige former for farligt affald.

Vi har også forskellige typer emballage, som er tilpasset og godkendt til lagring og transport af alle former for affald, ligesom vi også leverer alle nødvendige transportdokumenter.

LABORATORIEANALYSER

Stena Recyclings personale kan sortere de fleste former for affald uden at foretage en laboratorieanalyse. Visse typer affald (f.eks. transformatorolie, som kan indeholde PCB) kan kræve en analyse. Vi håndterer prøvetagning og alle former for analyser. Prøver kan tages hos kunden, og resultatet kan gives, inden affaldet hentes eller efter mellemlagring hos Stena Recycling, mens analysesvaret afventes.

HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD

Det affald, som afhentes, behandles i egne anlæg eller hos vores samarbejdspartnere, der alle har de nødvendige tilladelser til at udføre arbejdet.

I eget regi kan vi behandle bl.a. spildolie, olieemulsioner, olieholdigt vand samt maling og rester af opløsningsmidler. Vi hjælper med den komplette håndtering af farligt affald gennem et godt samarbejde med anlæg, som er specialiseret i at håndtere særlige restprodukter. Vi arbejder kun med anlæg, som har de nødvendige tilladelser. Til hver enkelt opgave finder vi logistikløsninger, der er økonomisk rentable for den enkelte virksomhed.

Vi hjælper med at håndtere farligt affald, uanset om det gælder små eller store mængder, og leverer  statistik, når opgaven er udført.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

Vägg-600x300_CompQual80.jpg

miljøstationer

Vil du vide mere om hvordan vi håndterer dit farlige affald?

Se vores miljøstationer her