Sortering og klassificering af farligt affald

Stena Recyclings sorterings- og klassificeringsservice hjælper med komplicerede restprodukter og rådgivning om, hvordan farligt affald håndteres og emballeres korrekt.

STATUS OG SORTERING

Vores rådgivere kommer ud til virksomheden og identificerer, sorterer, klassificerer, emballerer, mærker og transporterer affaldet til behandling. At identificere og håndtere farligt affald kræver  kemisk forståelse og viden om ADR for transport af farligt gods. Vores medarbejdere uddannes løbende og har mange års erfaring i at håndtere forskellige former for farligt affald.

Vi har også forskellige typer emballage, som er tilpasset og godkendt til lagring og transport af alle former for affald, ligesom vi også leverer alle nødvendige transportdokumenter.

LABORATORIEANALYSER

Stena Recyclings personale kan sortere de fleste former for affald uden at foretage en laboratorieanalyse. Visse typer affald (f.eks. transformatorolie, som kan indeholde PCB) kan kræve en analyse. Vi håndterer prøvetagning og alle former for analyser. Prøver kan tages hos kunden, og resultatet kan gives, inden affaldet hentes eller efter mellemlagring hos Stena Recycling, mens analysesvaret afventes.

HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD

Det affald, som afhentes, behandles i egne anlæg eller hos vores samarbejdspartnere, der alle har de nødvendige tilladelser til at udføre arbejdet.

I eget regi kan vi behandle bl.a. spildolie, olieemulsioner, olieholdigt vand samt maling og rester af opløsningsmidler. Vi hjælper med den komplette håndtering af farligt affald gennem et godt samarbejde med anlæg, som er specialiseret i at håndtere særlige restprodukter. Vi arbejder kun med anlæg, som har de nødvendige tilladelser. Til hver enkelt opgave finder vi logistikløsninger, der er økonomisk rentable for den enkelte virksomhed.

Vi hjælper med at håndtere farligt affald, uanset om det gælder små eller store mængder, og leverer  statistik, når opgaven er udført.

  • Del denne side

miljøstationer

Vil du vide mere om hvordan vi håndterer dit farlige affald?

Se vores miljøstationer her

Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.