Håndtering af farligt affald

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Alt lige fra miljøansvarlige og administrativt personale til de medarbejdere, der klassificerer og håndterer affaldet. Vores kursus dækker hele området og kan tilpasses ud fra virksomhedens forudsætninger og behov.

KURSETS INDHOLD

  • Gældende og fremtidig lovgivning
  • Klassificering af farligt affald  i henhold til dansk miljølovgivning  
  • Håndtering i praksis
  • Transportdokumenter
  • Forbindelsen mellem farligt affald og farligt gods

Kurset varer ca. 4 timer.

  • Del denne side