UDDANNELSE I FARLIGT AFFALD OG FARLIGT GODS

Stena M @ Flora W 2018-2488_1280x400_CompQual80.jpg

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

KURSETS INDHOLD

IDENTIFICERING OG KLASSIFICERING AF FARLIGT AFFALD: 

EAK-koder, affaldsbekendtgørelsen, CLP-koder, mærkningsregler og anvendelse af produkt datablade

GENNEMGANG AF ADR-LOVGIVNINGEN:

Ansvarsfordeling, Klassificering af farligt gods, fareklasser med eksempler på affaldstyper, pakning af farligt gods, UN-godkendelser, opmærkning med faresedler og andre mærkater, udfyldelse og krav til transportdokumenter, sammenhæng mellem CLP og ADR

SPECIELLE REGLER FOR VISSE TYPER FARLIGT AFFALD:

National bekendtgørelse, bilag 2 samt praktiske eksempler på anvendelsen heraf.

POLITIETS FARLIGT GODS KONTROLLER:

Hvad tjekker politiet når de standser biler med farligt gods. Bødekatalog og hvad koster forskellige forseelser?

Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Læs mer om skræddersyede kurser

Del denne side

Merethe_CompQual80.jpg

Merete Bek Hansen

Underviser

Med speciale i farlig affald, klinisk risiko affald og
farligt gods.