UDDANNELSE I FARLIGT AFFALD OG FARLIGT GODS

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

KURSETS INDHOLD

IDENTIFICERING OG KLASSIFICERING AF FARLIGT AFFALD 

 • EAK-koder, affaldsbekendtgørelsen
 • CLP-koder, mærkningsregler
 • Anvendelse af produkt datablade

GENNEMGANG AF ADR-LOVGIVNINGEN

 • Ansvarsfordeling
 • Klassificering af farligt gods
 • Fareklasser med eksempler på affaldstyper
 • Pakning af farligt gods
 • UN-godkendelser
 • Opmærkning med faresedler og andre mærkater
 • Udfyldelse og krav til transportdokumenter
 • Sammenhæng mellem CLP og ADR

SPECIELLE REGLER FOR VISSE TYPER FARLIGT AFFALD

 • National bekendtgørelse, bilag 2
 • Praktiske eksempler på anvendelsen af bilag 2

POLITIETS FARLIGT GODS KONTROLLER

 • Hvad tjekker politiet, når de standser biler med farligt gods?
 • Bødekatalog, hvad koster forskellige forseelser?
 • Del denne side

Datoer for uddannelse

 

Brøndby: Ny dato planlægges.

Lokation: Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, Danmark


Vissenbjerg: Ny dato planlægges.

Lokation: Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg, Danmark

Pris pr. deltager
2.000 kr. for kunder
3.000 kr. hvis du ikke er kunde

Tildmeld dig uddannelsen her:

Er du kunde hos Stena Recycling idag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Bliv Kontaktet

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.