UDDANNELSE I FARLIGT AFFALD OG FARLIGT GODS

Vi uddanner alle i virksomheden, der på en eller anden måde arbejder med farligt affald. Efter afsluttet uddannelse opfylder din virksomhed lovkrav i kapitel 1.3 i ADR.

KURSETS INDHOLD

IDENTIFICERING OG KLASSIFICERING AF FARLIGT AFFALD 

 • EAK-koder, affaldsbekendtgørelsen
 • CLP-koder, mærkningsregler
 • Anvendelse af produkt datablade

GENNEMGANG AF ADR-LOVGIVNINGEN

 • Ansvarsfordeling
 • Klassificering af farligt gods
 • Fareklasser med eksempler på affaldstyper
 • Pakning af farligt gods
 • UN-godkendelser
 • Opmærkning med faresedler og andre mærkater
 • Udfyldelse og krav til transportdokumenter
 • Sammenhæng mellem CLP og ADR

SPECIELLE REGLER FOR VISSE TYPER FARLIGT AFFALD

 • National bekendtgørelse, bilag 2
 • Praktiske eksempler på anvendelsen af bilag 2

POLITIETS FARLIGT GODS KONTROLLER

 • Hvad tjekker politiet, når de standser biler med farligt gods?
 • Bødekatalog, hvad koster forskellige forseelser?

Slut cirklen sammen med os.

Design med genvinding for øje

Allerede på designstadiet kan et produkt designes med høj genvindingsgrad.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
 • Del denne side

Datoer for uddannelse

 

Brøndby: Ny dato planlægges.

Lokation: Stena Recycling A/S, Banemarksvej 40, 2605 Brøndby, Danmark


Vissenbjerg: Ny dato planlægges.

Lokation: Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg, Danmark

Pris pr. deltager
2.000 kr. for kunder
3.000 kr. hvis du ikke er kunde

Tildmeld dig uddannelsen her:

Er du kunde hos Stena Recycling idag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.