Håndtering af farligt gods

Kurset omfatter al håndtering af farligt gods og tilpasses til alle medarbejdere i virksomheden. Både til dem som står for administration af farligt gods, og de der klassificerer, mærker og pakker godset. Kursusindholdet er udformet, så alle medarbejdere efterfølgende opfylder kravene iht. ADR kap.1.3.

KURSETS INDHOLD

  • Generelt om farligt gods
  • Gældende og fremtidig lovgivning
  • Klassificering i henhold til gældende ADR konvention
  • Krav til pakninger og emballage
  • Mærkning og etikettering
  • Transportdokumenter
  • Samlet transport og udstyr
  • Undtagelser og begrænsninger

            Kurset varer 6-8 timer.            

  • Del denne side